Vĩnh Minh Tự Viện

Thursday, Jan 18th

Last update03:45:22 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Home

LỄ NHẬP KIM QUAN CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG thượng ĐỨC hạ CHƠN

Vào lúc 19g00 ngày 10.10.ÂL Đinh Dậu (27/11/2017), Ban Tổ Chức Tang Lễ cùng Môn Đồ Pháp Quyến đã lon...

SƯỞI ẤM CHO NHAU

Thích Nguyên Hiền

THỜ PHẬT CÚNG PHẬT

Giảng sư: Thích Nguyên Hiền

Video: Minh Quang

PHƯƠNG TRỜI THONG DONG

Thích Nguyên Hiền.

Nguồn: Chùa Giác Ngộ

PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN

Giảng sư: Thích Nguyên Hiền

Video: Minh Quang

Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư

Phật thất 85

Giảng sư: Thích Nguyên Hiền.

Tín Tâm Niệm Phật

Giảng sư: Thích Nguyên Hiền

Video: Minh Quang