Vĩnh Minh Tự Viện

Sunday, Jan 19th

Last update03:39:32 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Home

KINH TRUNG A HÀM - PHẦN 4 (KINH THỦY DỤ)

Giảng sư: Thích Nguyên Hiền

VIDEO: Phật tử Minh Quang

KINH TRUNG A HÀM - PHẦN 3 (KINH THÀNH DỤ)

Giảng sư: THÍCH NGUYÊN HIỀN

Video: PT. Minh Quang

TƯ TƯỞNG KINH THẮNG MAN - PHẦN 02

GIẢNG SƯ: THÍCH NGUYÊN HIỀN

VIDEO: PHẬT TỬ MINH QUANG

TƯ TƯỞNG KINH THẮNG MAN - PHẦN 01

GIẢNG SƯ: THÍCH NGUYÊN HIỀN

VIDEO: PHẬT TỬ MINH QUANG

KINH TRUNG A HÀM - PHẦN 2 (KINH TRÚ ĐỘ THỌ)

GIẢNG SƯ: THÍCH NGUYÊN HIỀN

KINH TRUNG A HÀM

GIẢNG SƯ: THÍCH NGUYÊN HIỀN

VIDEO QUỸ KHUYẾN HỌC TÂM THANH

Quỹ Khuyến Học Tâm Thanh tổ chức Hội Thảo Định Vị & Phát Triển Bản Thân Và Lễ Trao Học Bổng Cho ...

PHẬT VỀ

Mùa Phật đản lại về. Mở chiếc tủ gương, vuốt lại những nếp gấp trên lá cờ Phật giáo, đem ra treo trư...

MINH NIÊN KHAI BÚT

NHẤT THANH

Năm nay lạ! Mãi đến chiều mồng 2 mới có cảm hứng cầm bút khai ý đầu xuân. Mấy hôm trước lấ...

MỘT VÀI KỶ NIỆM VỚI HÒA THƯỢNG TOÀN ĐỨC

[Hòa thượng thượng Toàn hạ Đức, Ủy viên HĐTS TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh ...