Vĩnh Minh Tự Viện

Monday, Nov 20th

Last update06:32:18 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Home

THỜ PHẬT CÚNG PHẬT

Giảng sư: Thích Nguyên Hiền

Video: Minh Quang

PHƯƠNG TRỜI THONG DONG

Thích Nguyên Hiền.

Nguồn: Chùa Giác Ngộ

PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN

Giảng sư: Thích Nguyên Hiền

Video: Minh Quang

Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư

Phật thất 85

Giảng sư: Thích Nguyên Hiền.

Tín Tâm Niệm Phật

Giảng sư: Thích Nguyên Hiền

Video: Minh Quang

 

QUY Y TAM BẢO

Giảng Sư: Thích Nguyên Hiền.

Quay Phim: Minh Quang

HÓA GIẢI NỘI KẾT

Giảng Sư: Thích Nguyên Hiền.

Quay Phim: Minh Quang

LỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 13 CỐ HÒA THƯỢNG KHAI SƠN VĨNH MINH TỰ VIỆN

Bài viết: Quảng Đức

Hình ảnh: Thông Tánh - Minh Quang

Thầy đến thầy đi ba cõi đã tan rồi gốc khổ Con về...

XUÂN TRONG TA

Xuân Đinh Dậu - 2017
Tuệ Nguyên – Thích Thái Hòa