Vĩnh Minh Tự Viện

Monday, Jul 15th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Home

GIAO TỪ XUÂN CANH TÝ

Năm Kỷ Hợi qua rồi. Qua rồi cái chu kỳ lập đi lập lại Xuân hạ thu đông, qua rồi những cơn bão truyền...

CÕI LÒNG TRONG SÁNG

Giảng sư: THÍCH NGUYÊN HIỀN

Video: Phật tử Minh Quang

KINH TRUNG A HÀM - PHẦN 4 (KINH THỦY DỤ)

Giảng sư: Thích Nguyên Hiền

VIDEO: Phật tử Minh Quang

KINH TRUNG A HÀM - PHẦN 3 (KINH THÀNH DỤ)

Giảng sư: THÍCH NGUYÊN HIỀN

Video: PT. Minh Quang

TƯ TƯỞNG KINH THẮNG MAN - PHẦN 02

GIẢNG SƯ: THÍCH NGUYÊN HIỀN

VIDEO: PHẬT TỬ MINH QUANG

TƯ TƯỞNG KINH THẮNG MAN - PHẦN 01

GIẢNG SƯ: THÍCH NGUYÊN HIỀN

VIDEO: PHẬT TỬ MINH QUANG

KINH TRUNG A HÀM - PHẦN 2 (KINH TRÚ ĐỘ THỌ)

GIẢNG SƯ: THÍCH NGUYÊN HIỀN

KINH TRUNG A HÀM

GIẢNG SƯ: THÍCH NGUYÊN HIỀN

VIDEO QUỸ KHUYẾN HỌC TÂM THANH

Quỹ Khuyến Học Tâm Thanh tổ chức Hội Thảo Định Vị & Phát Triển Bản Thân Và Lễ Trao Học Bổng Cho ...

PHẬT VỀ

Mùa Phật đản lại về. Mở chiếc tủ gương, vuốt lại những nếp gấp trên lá cờ Phật giáo, đem ra treo trư...