Vĩnh Minh Tự Viện

Tuesday, Jul 25th

Last update06:33:46 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại ĐĐ. Thích Đạo Duyệt

ĐĐ.Thích Đạo Duyệt

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Quy Y Tam Bảo Thích Đạo Duyệt 1763
2 Tám Cái Khổ Thích Đạo Duyệt 1860
3 Phóng Sanh Thích Đạo Duyệt 1514
4 Làm Chủ Vận mệnh (media) Thích Đạo Duyệt 2019
5 Từ Phàm Lên Thánh Thích Đạo Duyệt 1808
6 Tín Tâm Niệm Phật -ĐĐ Thích Đạo Duyệt ĐĐ Thích Đạo Duyệt 2271
7 Phương Tiện Thiện Xảo - Đới Ngiệp Vãng Sanh - ĐĐ. Thích Đạo Duyệt ĐĐ Thích Đạo Duyệt 1629
8 Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 26 - Thích Đạo Duyệt ĐĐ Thích Đạo Duyệt 1624