Vĩnh Minh Tự Viện

Tuesday, Aug 21st

Last update04:52:47 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại ĐĐ. Thích Đạo Duyệt

ĐĐ.Thích Đạo Duyệt

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Quy Y Tam Bảo Thích Đạo Duyệt 1984
2 Tám Cái Khổ Thích Đạo Duyệt 2067
3 Phóng Sanh Thích Đạo Duyệt 1659
4 Làm Chủ Vận mệnh (media) Thích Đạo Duyệt 2228
5 Từ Phàm Lên Thánh Thích Đạo Duyệt 2018
6 Tín Tâm Niệm Phật -ĐĐ Thích Đạo Duyệt ĐĐ Thích Đạo Duyệt 2452
7 Phương Tiện Thiện Xảo - Đới Ngiệp Vãng Sanh - ĐĐ. Thích Đạo Duyệt ĐĐ Thích Đạo Duyệt 1839
8 Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 26 - Thích Đạo Duyệt ĐĐ Thích Đạo Duyệt 1776