Vĩnh Minh Tự Viện

Monday, Oct 14th

Last update08:09:23 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại ĐĐ. Thích Đạo Duyệt

ĐĐ.Thích Đạo Duyệt

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Quy Y Tam Bảo Thích Đạo Duyệt 2212
2 Tám Cái Khổ Thích Đạo Duyệt 2280
3 Phóng Sanh Thích Đạo Duyệt 1870
4 Làm Chủ Vận mệnh (media) Thích Đạo Duyệt 2473
5 Từ Phàm Lên Thánh Thích Đạo Duyệt 2233
6 Tín Tâm Niệm Phật -ĐĐ Thích Đạo Duyệt ĐĐ Thích Đạo Duyệt 2689
7 Phương Tiện Thiện Xảo - Đới Ngiệp Vãng Sanh - ĐĐ. Thích Đạo Duyệt ĐĐ Thích Đạo Duyệt 2104
8 Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 26 - Thích Đạo Duyệt ĐĐ Thích Đạo Duyệt 1997