Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Jan 29th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại ĐĐ. Thích Đạo Duyệt

ĐĐ.Thích Đạo Duyệt

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Quy Y Tam Bảo Thích Đạo Duyệt 2946
2 Tám Cái Khổ Thích Đạo Duyệt 2987
3 Phóng Sanh Thích Đạo Duyệt 2573
4 Làm Chủ Vận mệnh (media) Thích Đạo Duyệt 3189
5 Từ Phàm Lên Thánh Thích Đạo Duyệt 2979
6 Tín Tâm Niệm Phật -ĐĐ Thích Đạo Duyệt ĐĐ Thích Đạo Duyệt 3353
7 Phương Tiện Thiện Xảo - Đới Ngiệp Vãng Sanh - ĐĐ. Thích Đạo Duyệt ĐĐ Thích Đạo Duyệt 2790
8 Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 26 - Thích Đạo Duyệt ĐĐ Thích Đạo Duyệt 2681