Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Jan 19th

Last update06:30:55 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại TT.Thích Nguyên Hiền

TT.Thích Nguyên Hiền

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Video Pháp Thoại "Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư", KTPT 88 Thích Nguyên Hiền 557
2 NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG Thích Nguyên Hiền 541
3 SƯỞI ẤM CHO NHAU Thích Nguyên Hiền 509
4 THỜ PHẬT CÚNG PHẬT Thích Nguyên Hiền 898
5 PHƯƠNG TRỜI THONG DONG Thích Nguyên Hiền 864
6 PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN Thích Nguyên Hiền 1777
7 Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư Thích Nguyên Hiền 607
8 Tín Tâm Niệm Phật Thích Nguyên Hiền 961
9 QUY Y TAM BẢO Thích Nguyên Hiền 665
10 HÓA GIẢI NỘI KẾT Thích Nguyên Hiền. 796
11 NGHI THỨC QUÁ ĐƯỜNG Thích Nguyên Hiền 4180
12 Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Bổn Thích Nguyên Hiền 4590
13 Pháp Thoại Nhân Duyên Thích Nguyên Hiền 3486
14 Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Trách Thích Nguyên Hiền 3238
15 Đạo Tính & Xã Hội Tính Trong Gia Đình Phật Tử Hòa Thượng Thích Thái Hòa 1207
16 Gieo Duyên Thích Nguyên Hiền 1327
17 Tứ Tất Đàn Thích Nguyên Hiền 1351
18 Mười Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền Thích Nguyên Hiền 1196
19 Thế Giới Cực Lạc Ở Đâu Thích Nguyên Hiền 1271
20 Thất Thánh Tài Thích Nguyên Hiền 1210

Trang 1 / 3