Vĩnh Minh Tự Viện

Monday, Mar 19th

Last update10:45:41 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại TT.Thích Nguyên Hiền

TT.Thích Nguyên Hiền

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 SƯỞI ẤM CHO NHAU Thích Nguyên Hiền 219
2 THỜ PHẬT CÚNG PHẬT Thích Nguyên Hiền 635
3 PHƯƠNG TRỜI THONG DONG Thích Nguyên Hiền 613
4 PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN Thích Nguyên Hiền 1586
5 Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư Thích Nguyên Hiền 418
6 Tín Tâm Niệm Phật Thích Nguyên Hiền 660
7 QUY Y TAM BẢO Thích Nguyên Hiền 460
8 HÓA GIẢI NỘI KẾT Thích Nguyên Hiền. 558
9 NGHI THỨC QUÁ ĐƯỜNG Thích Nguyên Hiền 3970
10 Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Bổn Thích Nguyên Hiền 4399
11 Pháp Thoại Nhân Duyên Thích Nguyên Hiền 3318
12 Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Trách Thích Nguyên Hiền 3071
13 Đạo Tính & Xã Hội Tính Trong Gia Đình Phật Tử Hòa Thượng Thích Thái Hòa 1016
14 Gieo Duyên Thích Nguyên Hiền 1165
15 Tứ Tất Đàn Thích Nguyên Hiền 1136
16 Mười Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền Thích Nguyên Hiền 1066
17 Thế Giới Cực Lạc Ở Đâu Thích Nguyên Hiền 1112
18 Thất Thánh Tài Thích Nguyên Hiền 1055
19 Hạnh Phúc Một Thời Kinh Thích Nguyên Hiền 1000
20 Ươm Mầm Tín Thiện Thích Nguyên Hiền 1045

Trang 1 / 3