Vĩnh Minh Tự Viện

Monday, Dec 04th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại TT.Thích Nguyên Hiền

TT.Thích Nguyên Hiền

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 CÕI LÒNG TRONG SÁNG Thích Nguyên Hiền 2340
2 KINH TRUNG A HÀM - PHẦN 4 (KINH THỦY DỤ) Thích Nguyên Hiền 2804
3 KINH TRUNG A HÀM - PHẦN 3 (KINH THÀNH DỤ) VĨNH MINH TỰ VIỆN 2961
4 TƯ TƯỞNG KINH THẮNG MAN - PHẦN 02 VĨNH MINH TỰ VIỆN 2738
5 TƯ TƯỞNG KINH THẮNG MAN - PHẦN 01 VĨNH MINH TỰ VIỆN 2990
6 KINH TRUNG A HÀM - PHẦN 2 (KINH TRÚ ĐỘ THỌ) VĨNH MINH TỰ VIỆN 3541
7 KINH TRUNG A HÀM VĨNH MINH TỰ VIỆN 3721
8 Video Pháp Thoại "Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư", KTPT 88 Thích Nguyên Hiền 2293
9 NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG Thích Nguyên Hiền 2103
10 SƯỞI ẤM CHO NHAU Thích Nguyên Hiền 2092
11 THỜ PHẬT CÚNG PHẬT Thích Nguyên Hiền 2452
12 PHƯƠNG TRỜI THONG DONG Thích Nguyên Hiền 2529
13 PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN Thích Nguyên Hiền 3259
14 Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư Thích Nguyên Hiền 2087
15 Tín Tâm Niệm Phật Thích Nguyên Hiền 2585
16 QUY Y TAM BẢO Thích Nguyên Hiền 2164
17 HÓA GIẢI NỘI KẾT Thích Nguyên Hiền. 2305
18 NGHI THỨC QUÁ ĐƯỜNG Thích Nguyên Hiền 5735
19 Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Bổn Thích Nguyên Hiền 6062
20 Pháp Thoại Nhân Duyên Thích Nguyên Hiền 4933

Trang 1 / 4