Vĩnh Minh Tự Viện

Monday, Jul 16th

Last update09:05:12 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại TT.Thích Nguyên Hiền

TT.Thích Nguyên Hiền

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Video Pháp Thoại "Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư", KTPT 88 Thích Nguyên Hiền 148
2 NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG Thích Nguyên Hiền 200
3 SƯỞI ẤM CHO NHAU Thích Nguyên Hiền 320
4 THỜ PHẬT CÚNG PHẬT Thích Nguyên Hiền 732
5 PHƯƠNG TRỜI THONG DONG Thích Nguyên Hiền 686
6 PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN Thích Nguyên Hiền 1653
7 Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư Thích Nguyên Hiền 475
8 Tín Tâm Niệm Phật Thích Nguyên Hiền 758
9 QUY Y TAM BẢO Thích Nguyên Hiền 527
10 HÓA GIẢI NỘI KẾT Thích Nguyên Hiền. 633
11 NGHI THỨC QUÁ ĐƯỜNG Thích Nguyên Hiền 4051
12 Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Bổn Thích Nguyên Hiền 4467
13 Pháp Thoại Nhân Duyên Thích Nguyên Hiền 3373
14 Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Trách Thích Nguyên Hiền 3130
15 Đạo Tính & Xã Hội Tính Trong Gia Đình Phật Tử Hòa Thượng Thích Thái Hòa 1052
16 Gieo Duyên Thích Nguyên Hiền 1222
17 Tứ Tất Đàn Thích Nguyên Hiền 1186
18 Mười Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền Thích Nguyên Hiền 1104
19 Thế Giới Cực Lạc Ở Đâu Thích Nguyên Hiền 1167
20 Thất Thánh Tài Thích Nguyên Hiền 1104

Trang 1 / 3