Vĩnh Minh Tự Viện

Thursday, Mar 21st

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại TT.Thích Nguyên Hiền

TT.Thích Nguyên Hiền

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Video Pháp Thoại "Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư", KTPT 88 Thích Nguyên Hiền 657
2 NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG Thích Nguyên Hiền 588
3 SƯỞI ẤM CHO NHAU Thích Nguyên Hiền 555
4 THỜ PHẬT CÚNG PHẬT Thích Nguyên Hiền 951
5 PHƯƠNG TRỜI THONG DONG Thích Nguyên Hiền 943
6 PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN Thích Nguyên Hiền 1836
7 Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư Thích Nguyên Hiền 664
8 Tín Tâm Niệm Phật Thích Nguyên Hiền 1037
9 QUY Y TAM BẢO Thích Nguyên Hiền 715
10 HÓA GIẢI NỘI KẾT Thích Nguyên Hiền. 857
11 NGHI THỨC QUÁ ĐƯỜNG Thích Nguyên Hiền 4228
12 Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Bổn Thích Nguyên Hiền 4644
13 Pháp Thoại Nhân Duyên Thích Nguyên Hiền 3531
14 Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Trách Thích Nguyên Hiền 3287
15 Đạo Tính & Xã Hội Tính Trong Gia Đình Phật Tử Hòa Thượng Thích Thái Hòa 1254
16 Gieo Duyên Thích Nguyên Hiền 1367
17 Tứ Tất Đàn Thích Nguyên Hiền 1417
18 Mười Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền Thích Nguyên Hiền 1233
19 Thế Giới Cực Lạc Ở Đâu Thích Nguyên Hiền 1310
20 Thất Thánh Tài Thích Nguyên Hiền 1254

Trang 1 / 3