Vĩnh Minh Tự Viện

Tuesday, Nov 20th

Last update06:30:55 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại TT.Thích Nguyên Hiền

TT.Thích Nguyên Hiền

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Video Pháp Thoại "Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư", KTPT 88 Thích Nguyên Hiền 425
2 NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG Thích Nguyên Hiền 489
3 SƯỞI ẤM CHO NHAU Thích Nguyên Hiền 460
4 THỜ PHẬT CÚNG PHẬT Thích Nguyên Hiền 839
5 PHƯƠNG TRỜI THONG DONG Thích Nguyên Hiền 776
6 PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN Thích Nguyên Hiền 1735
7 Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư Thích Nguyên Hiền 562
8 Tín Tâm Niệm Phật Thích Nguyên Hiền 906
9 QUY Y TAM BẢO Thích Nguyên Hiền 618
10 HÓA GIẢI NỘI KẾT Thích Nguyên Hiền. 748
11 NGHI THỨC QUÁ ĐƯỜNG Thích Nguyên Hiền 4138
12 Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Bổn Thích Nguyên Hiền 4551
13 Pháp Thoại Nhân Duyên Thích Nguyên Hiền 3440
14 Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Trách Thích Nguyên Hiền 3200
15 Đạo Tính & Xã Hội Tính Trong Gia Đình Phật Tử Hòa Thượng Thích Thái Hòa 1133
16 Gieo Duyên Thích Nguyên Hiền 1292
17 Tứ Tất Đàn Thích Nguyên Hiền 1282
18 Mười Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền Thích Nguyên Hiền 1161
19 Thế Giới Cực Lạc Ở Đâu Thích Nguyên Hiền 1233
20 Thất Thánh Tài Thích Nguyên Hiền 1175

Trang 1 / 3