Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Jul 20th

Last update05:58:26 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại TT.Thích Nguyên Hiền

TT.Thích Nguyên Hiền

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Video Pháp Thoại "Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư", KTPT 88 Thích Nguyên Hiền 791
2 NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG Thích Nguyên Hiền 675
3 SƯỞI ẤM CHO NHAU Thích Nguyên Hiền 668
4 THỜ PHẬT CÚNG PHẬT Thích Nguyên Hiền 1066
5 PHƯƠNG TRỜI THONG DONG Thích Nguyên Hiền 1072
6 PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN Thích Nguyên Hiền 1954
7 Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư Thích Nguyên Hiền 776
8 Tín Tâm Niệm Phật Thích Nguyên Hiền 1180
9 QUY Y TAM BẢO Thích Nguyên Hiền 794
10 HÓA GIẢI NỘI KẾT Thích Nguyên Hiền. 960
11 NGHI THỨC QUÁ ĐƯỜNG Thích Nguyên Hiền 4325
12 Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Bổn Thích Nguyên Hiền 4724
13 Pháp Thoại Nhân Duyên Thích Nguyên Hiền 3617
14 Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Trách Thích Nguyên Hiền 3403
15 Đạo Tính & Xã Hội Tính Trong Gia Đình Phật Tử Hòa Thượng Thích Thái Hòa 1349
16 Gieo Duyên Thích Nguyên Hiền 1466
17 Tứ Tất Đàn Thích Nguyên Hiền 1523
18 Mười Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền Thích Nguyên Hiền 1316
19 Thế Giới Cực Lạc Ở Đâu Thích Nguyên Hiền 1386
20 Thất Thánh Tài Thích Nguyên Hiền 1356

Trang 1 / 3