Vĩnh Minh Tự Viện

Monday, May 20th

Last update05:58:26 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại TT.Thích Nguyên Hiền

TT.Thích Nguyên Hiền

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Video Pháp Thoại "Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư", KTPT 88 Thích Nguyên Hiền 728
2 NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG Thích Nguyên Hiền 626
3 SƯỞI ẤM CHO NHAU Thích Nguyên Hiền 609
4 THỜ PHẬT CÚNG PHẬT Thích Nguyên Hiền 1012
5 PHƯƠNG TRỜI THONG DONG Thích Nguyên Hiền 1014
6 PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN Thích Nguyên Hiền 1892
7 Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư Thích Nguyên Hiền 718
8 Tín Tâm Niệm Phật Thích Nguyên Hiền 1110
9 QUY Y TAM BẢO Thích Nguyên Hiền 752
10 HÓA GIẢI NỘI KẾT Thích Nguyên Hiền. 896
11 NGHI THỨC QUÁ ĐƯỜNG Thích Nguyên Hiền 4275
12 Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Bổn Thích Nguyên Hiền 4686
13 Pháp Thoại Nhân Duyên Thích Nguyên Hiền 3574
14 Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Trách Thích Nguyên Hiền 3343
15 Đạo Tính & Xã Hội Tính Trong Gia Đình Phật Tử Hòa Thượng Thích Thái Hòa 1305
16 Gieo Duyên Thích Nguyên Hiền 1418
17 Tứ Tất Đàn Thích Nguyên Hiền 1479
18 Mười Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền Thích Nguyên Hiền 1274
19 Thế Giới Cực Lạc Ở Đâu Thích Nguyên Hiền 1351
20 Thất Thánh Tài Thích Nguyên Hiền 1304

Trang 1 / 3