Vĩnh Minh Tự Viện

Thursday, May 24th

Last update09:05:12 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại TT.Thích Nguyên Hiền

TT.Thích Nguyên Hiền

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Video Pháp Thoại "Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư", KTPT 88 Thích Nguyên Hiền 28
2 NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG Thích Nguyên Hiền 96
3 SƯỞI ẤM CHO NHAU Thích Nguyên Hiền 279
4 THỜ PHẬT CÚNG PHẬT Thích Nguyên Hiền 707
5 PHƯƠNG TRỜI THONG DONG Thích Nguyên Hiền 659
6 PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN Thích Nguyên Hiền 1627
7 Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư Thích Nguyên Hiền 456
8 Tín Tâm Niệm Phật Thích Nguyên Hiền 716
9 QUY Y TAM BẢO Thích Nguyên Hiền 503
10 HÓA GIẢI NỘI KẾT Thích Nguyên Hiền. 605
11 NGHI THỨC QUÁ ĐƯỜNG Thích Nguyên Hiền 4023
12 Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Bổn Thích Nguyên Hiền 4443
13 Pháp Thoại Nhân Duyên Thích Nguyên Hiền 3356
14 Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Trách Thích Nguyên Hiền 3110
15 Đạo Tính & Xã Hội Tính Trong Gia Đình Phật Tử Hòa Thượng Thích Thái Hòa 1037
16 Gieo Duyên Thích Nguyên Hiền 1202
17 Tứ Tất Đàn Thích Nguyên Hiền 1168
18 Mười Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền Thích Nguyên Hiền 1088
19 Thế Giới Cực Lạc Ở Đâu Thích Nguyên Hiền 1148
20 Thất Thánh Tài Thích Nguyên Hiền 1090

Trang 1 / 3