Vĩnh Minh Tự Viện

Monday, Sep 24th

Last update09:34:48 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại TT.Thích Nguyên Hiền

TT.Thích Nguyên Hiền

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Video Pháp Thoại "Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư", KTPT 88 Thích Nguyên Hiền 259
2 NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG Thích Nguyên Hiền 451
3 SƯỞI ẤM CHO NHAU Thích Nguyên Hiền 408
4 THỜ PHẬT CÚNG PHẬT Thích Nguyên Hiền 793
5 PHƯƠNG TRỜI THONG DONG Thích Nguyên Hiền 736
6 PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN Thích Nguyên Hiền 1692
7 Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư Thích Nguyên Hiền 524
8 Tín Tâm Niệm Phật Thích Nguyên Hiền 837
9 QUY Y TAM BẢO Thích Nguyên Hiền 583
10 HÓA GIẢI NỘI KẾT Thích Nguyên Hiền. 694
11 NGHI THỨC QUÁ ĐƯỜNG Thích Nguyên Hiền 4099
12 Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Bổn Thích Nguyên Hiền 4513
13 Pháp Thoại Nhân Duyên Thích Nguyên Hiền 3408
14 Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Trách Thích Nguyên Hiền 3165
15 Đạo Tính & Xã Hội Tính Trong Gia Đình Phật Tử Hòa Thượng Thích Thái Hòa 1084
16 Gieo Duyên Thích Nguyên Hiền 1260
17 Tứ Tất Đàn Thích Nguyên Hiền 1242
18 Mười Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền Thích Nguyên Hiền 1137
19 Thế Giới Cực Lạc Ở Đâu Thích Nguyên Hiền 1211
20 Thất Thánh Tài Thích Nguyên Hiền 1139

Trang 1 / 3