Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Jun 15th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại TT.Thích Nguyên Hiền

TT.Thích Nguyên Hiền

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 CÕI LÒNG TRONG SÁNG Thích Nguyên Hiền 2588
2 KINH TRUNG A HÀM - PHẦN 4 (KINH THỦY DỤ) Thích Nguyên Hiền 3033
3 KINH TRUNG A HÀM - PHẦN 3 (KINH THÀNH DỤ) VĨNH MINH TỰ VIỆN 3264
4 TƯ TƯỞNG KINH THẮNG MAN - PHẦN 02 VĨNH MINH TỰ VIỆN 2971
5 TƯ TƯỞNG KINH THẮNG MAN - PHẦN 01 VĨNH MINH TỰ VIỆN 3245
6 KINH TRUNG A HÀM - PHẦN 2 (KINH TRÚ ĐỘ THỌ) VĨNH MINH TỰ VIỆN 3775
7 KINH TRUNG A HÀM VĨNH MINH TỰ VIỆN 3968
8 Video Pháp Thoại "Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư", KTPT 88 Thích Nguyên Hiền 2435
9 NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG Thích Nguyên Hiền 2261
10 SƯỞI ẤM CHO NHAU Thích Nguyên Hiền 2226
11 THỜ PHẬT CÚNG PHẬT Thích Nguyên Hiền 2580
12 PHƯƠNG TRỜI THONG DONG Thích Nguyên Hiền 2683
13 PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN Thích Nguyên Hiền 3392
14 Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư Thích Nguyên Hiền 2207
15 Tín Tâm Niệm Phật Thích Nguyên Hiền 2698
16 QUY Y TAM BẢO Thích Nguyên Hiền 2286
17 HÓA GIẢI NỘI KẾT Thích Nguyên Hiền. 2436
18 NGHI THỨC QUÁ ĐƯỜNG Thích Nguyên Hiền 5835
19 Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Bổn Thích Nguyên Hiền 6163
20 Pháp Thoại Nhân Duyên Thích Nguyên Hiền 5041

Trang 1 / 4