Vĩnh Minh Tự Viện

Tuesday, Aug 14th

Last update08:12:28 PM GMT

Đường dẫn hiện tại TT.Thích Nguyên Hiền

TT.Thích Nguyên Hiền

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Video Pháp Thoại "Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư", KTPT 88 Thích Nguyên Hiền 188
2 NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG Thích Nguyên Hiền 229
3 SƯỞI ẤM CHO NHAU Thích Nguyên Hiền 366
4 THỜ PHẬT CÚNG PHẬT Thích Nguyên Hiền 767
5 PHƯƠNG TRỜI THONG DONG Thích Nguyên Hiền 711
6 PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN Thích Nguyên Hiền 1671
7 Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư Thích Nguyên Hiền 496
8 Tín Tâm Niệm Phật Thích Nguyên Hiền 797
9 QUY Y TAM BẢO Thích Nguyên Hiền 549
10 HÓA GIẢI NỘI KẾT Thích Nguyên Hiền. 660
11 NGHI THỨC QUÁ ĐƯỜNG Thích Nguyên Hiền 4075
12 Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Bổn Thích Nguyên Hiền 4490
13 Pháp Thoại Nhân Duyên Thích Nguyên Hiền 3393
14 Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Trách Thích Nguyên Hiền 3153
15 Đạo Tính & Xã Hội Tính Trong Gia Đình Phật Tử Hòa Thượng Thích Thái Hòa 1073
16 Gieo Duyên Thích Nguyên Hiền 1242
17 Tứ Tất Đàn Thích Nguyên Hiền 1218
18 Mười Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền Thích Nguyên Hiền 1126
19 Thế Giới Cực Lạc Ở Đâu Thích Nguyên Hiền 1192
20 Thất Thánh Tài Thích Nguyên Hiền 1129

Trang 1 / 3