Vĩnh Minh Tự Viện

Wednesday, Oct 17th

Last update12:05:08 AM GMT

Đường dẫn hiện tại TT.Thích Nguyên Hiền

TT.Thích Nguyên Hiền

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Video Pháp Thoại "Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư", KTPT 88 Thích Nguyên Hiền 349
2 NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG Thích Nguyên Hiền 469
3 SƯỞI ẤM CHO NHAU Thích Nguyên Hiền 428
4 THỜ PHẬT CÚNG PHẬT Thích Nguyên Hiền 817
5 PHƯƠNG TRỜI THONG DONG Thích Nguyên Hiền 753
6 PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN Thích Nguyên Hiền 1707
7 Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư Thích Nguyên Hiền 541
8 Tín Tâm Niệm Phật Thích Nguyên Hiền 860
9 QUY Y TAM BẢO Thích Nguyên Hiền 600
10 HÓA GIẢI NỘI KẾT Thích Nguyên Hiền. 718
11 NGHI THỨC QUÁ ĐƯỜNG Thích Nguyên Hiền 4117
12 Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Bổn Thích Nguyên Hiền 4532
13 Pháp Thoại Nhân Duyên Thích Nguyên Hiền 3422
14 Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Trách Thích Nguyên Hiền 3181
15 Đạo Tính & Xã Hội Tính Trong Gia Đình Phật Tử Hòa Thượng Thích Thái Hòa 1098
16 Gieo Duyên Thích Nguyên Hiền 1272
17 Tứ Tất Đàn Thích Nguyên Hiền 1254
18 Mười Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền Thích Nguyên Hiền 1147
19 Thế Giới Cực Lạc Ở Đâu Thích Nguyên Hiền 1222
20 Thất Thánh Tài Thích Nguyên Hiền 1156

Trang 1 / 3