Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Dec 15th

Last update06:30:55 AM GMT

Đường dẫn hiện tại TT.Thích Nguyên Hiền

TT.Thích Nguyên Hiền

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Video Pháp Thoại "Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư", KTPT 88 Thích Nguyên Hiền 485
2 NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG Thích Nguyên Hiền 508
3 SƯỞI ẤM CHO NHAU Thích Nguyên Hiền 472
4 THỜ PHẬT CÚNG PHẬT Thích Nguyên Hiền 853
5 PHƯƠNG TRỜI THONG DONG Thích Nguyên Hiền 809
6 PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN Thích Nguyên Hiền 1747
7 Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư Thích Nguyên Hiền 574
8 Tín Tâm Niệm Phật Thích Nguyên Hiền 922
9 QUY Y TAM BẢO Thích Nguyên Hiền 634
10 HÓA GIẢI NỘI KẾT Thích Nguyên Hiền. 768
11 NGHI THỨC QUÁ ĐƯỜNG Thích Nguyên Hiền 4151
12 Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Bổn Thích Nguyên Hiền 4566
13 Pháp Thoại Nhân Duyên Thích Nguyên Hiền 3457
14 Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Trách Thích Nguyên Hiền 3211
15 Đạo Tính & Xã Hội Tính Trong Gia Đình Phật Tử Hòa Thượng Thích Thái Hòa 1167
16 Gieo Duyên Thích Nguyên Hiền 1303
17 Tứ Tất Đàn Thích Nguyên Hiền 1307
18 Mười Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền Thích Nguyên Hiền 1169
19 Thế Giới Cực Lạc Ở Đâu Thích Nguyên Hiền 1243
20 Thất Thánh Tài Thích Nguyên Hiền 1182

Trang 1 / 3