Vĩnh Minh Tự Viện

Thursday, Jun 21st

Last update09:05:12 AM GMT

Đường dẫn hiện tại TT.Thích Nguyên Hiền

TT.Thích Nguyên Hiền

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Video Pháp Thoại "Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư", KTPT 88 Thích Nguyên Hiền 115
2 NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG Thích Nguyên Hiền 173
3 SƯỞI ẤM CHO NHAU Thích Nguyên Hiền 299
4 THỜ PHẬT CÚNG PHẬT Thích Nguyên Hiền 717
5 PHƯƠNG TRỜI THONG DONG Thích Nguyên Hiền 671
6 PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN Thích Nguyên Hiền 1638
7 Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư Thích Nguyên Hiền 465
8 Tín Tâm Niệm Phật Thích Nguyên Hiền 736
9 QUY Y TAM BẢO Thích Nguyên Hiền 513
10 HÓA GIẢI NỘI KẾT Thích Nguyên Hiền. 619
11 NGHI THỨC QUÁ ĐƯỜNG Thích Nguyên Hiền 4037
12 Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Bổn Thích Nguyên Hiền 4456
13 Pháp Thoại Nhân Duyên Thích Nguyên Hiền 3364
14 Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Trách Thích Nguyên Hiền 3118
15 Đạo Tính & Xã Hội Tính Trong Gia Đình Phật Tử Hòa Thượng Thích Thái Hòa 1041
16 Gieo Duyên Thích Nguyên Hiền 1214
17 Tứ Tất Đàn Thích Nguyên Hiền 1173
18 Mười Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền Thích Nguyên Hiền 1093
19 Thế Giới Cực Lạc Ở Đâu Thích Nguyên Hiền 1155
20 Thất Thánh Tài Thích Nguyên Hiền 1094

Trang 1 / 3