Vĩnh Minh Tự Viện

Monday, Jul 15th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại TT.Thích Nguyên Hiền

TT.Thích Nguyên Hiền

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 CÕI LÒNG TRONG SÁNG Thích Nguyên Hiền 2641
2 KINH TRUNG A HÀM - PHẦN 4 (KINH THỦY DỤ) Thích Nguyên Hiền 3083
3 KINH TRUNG A HÀM - PHẦN 3 (KINH THÀNH DỤ) VĨNH MINH TỰ VIỆN 3316
4 TƯ TƯỞNG KINH THẮNG MAN - PHẦN 02 VĨNH MINH TỰ VIỆN 3022
5 TƯ TƯỞNG KINH THẮNG MAN - PHẦN 01 VĨNH MINH TỰ VIỆN 3302
6 KINH TRUNG A HÀM - PHẦN 2 (KINH TRÚ ĐỘ THỌ) VĨNH MINH TỰ VIỆN 3821
7 KINH TRUNG A HÀM VĨNH MINH TỰ VIỆN 4020
8 Video Pháp Thoại "Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư", KTPT 88 Thích Nguyên Hiền 2462
9 NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG Thích Nguyên Hiền 2289
10 SƯỞI ẤM CHO NHAU Thích Nguyên Hiền 2253
11 THỜ PHẬT CÚNG PHẬT Thích Nguyên Hiền 2618
12 PHƯƠNG TRỜI THONG DONG Thích Nguyên Hiền 2717
13 PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN Thích Nguyên Hiền 3430
14 Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư Thích Nguyên Hiền 2238
15 Tín Tâm Niệm Phật Thích Nguyên Hiền 2731
16 QUY Y TAM BẢO Thích Nguyên Hiền 2312
17 HÓA GIẢI NỘI KẾT Thích Nguyên Hiền. 2464
18 NGHI THỨC QUÁ ĐƯỜNG Thích Nguyên Hiền 5865
19 Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Bổn Thích Nguyên Hiền 6190
20 Pháp Thoại Nhân Duyên Thích Nguyên Hiền 5070

Trang 1 / 4