Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Jun 15th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Quỹ Khuyến Học Tâm Thanh Quỹ Khuyến Học Tâm Thanh VIDEO QUỸ KHUYẾN HỌC TÂM THANH

VIDEO QUỸ KHUYẾN HỌC TÂM THANH

Email In PDF

Quỹ Khuyến Học Tâm Thanh tổ chức Hội Thảo Định Vị & Phát Triển Bản Thân Và Lễ Trao Học Bổng Cho Sinh Viên (Workshop Personal Positioning Development and 2019 Scholarship Granting  Ceremomony for Students) ngày 18 tháng 07 năm Kỷ Hợi, PL. 2563, DL. 2019

CAMERA: PHẬT TỬ MINH QUANG