Vĩnh Minh Tự Viện

Thursday, Jan 18th

Last update03:45:22 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Tin Tức Hoạt Động Của Vĩnh Minh Tự Viện

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU - VĨNH MINH TỰ VIỆN

Email In PDF

Vĩnh Minh Tự Viện.

Cập nhật ngày Chủ nhật, 24 Tháng 9 2017 08:43

LỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 13 CỐ HÒA THƯỢNG KHAI SƠN VĨNH MINH TỰ VIỆN

Email In PDF

Bài viết: Quảng Đức

Hình ảnh: Thông Tánh - Minh Quang

Thầy đến thầy đi ba cõi đã tan rồi gốc khổ
Con về con lạy một đời chưa thấu được nguồn chơn.

Cập nhật ngày Chủ nhật, 12 Tháng 3 2017 16:19

CÂU ĐỐI XUÂN ĐINH DẬU

Email In PDF

Thích Nguyên Hiền

Cập nhật ngày Thứ ba, 24 Tháng 1 2017 19:08

NGÀY CỨU TRỢ LŨ LỤT THỨ HAI CỦA PHÁI ĐOÀN VĨNH MINH TỰ VIỆN.

Email In PDF

Vĩnh Minh Tự Viện

Cập nhật ngày Thứ tư, 09 Tháng 11 2016 18:39

NGÀY CỨU TRỢ THỨ NHẤT CỦA PHÁI ĐOÀN VĨNH MINH TỰ VIỆN

Email In PDF

Vĩnh Minh Tự Viện

Cập nhật ngày Thứ hai, 07 Tháng 11 2016 22:35

THƯ NGỎ

Email In PDF

V/v vận động cứu trợ bão lụt miền Trung.

Với nỗi khổ của người dân miền Trung sau cơn bão lũ, việc gửi chút quà Từ thiện bây giờ chỉ như muối bỏ biển.

Cập nhật ngày Chủ nhật, 06 Tháng 11 2016 09:55

Trang 1 / 15