Vĩnh Minh Tự Viện

Monday, Aug 19th

Last update05:58:26 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại

Video Pháp Thoại "Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư", KTPT 88

Email In PDF

Thích Nguyên Hiền

Cập nhật ngày Chủ nhật, 20 Tháng 5 2018 23:19

NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG

Email In PDF

THÍCH NGUYÊN HIỀN

Cập nhật ngày Thứ ba, 08 Tháng 5 2018 16:58

SƯỞI ẤM CHO NHAU

Email In PDF

Thích Nguyên Hiền

Cập nhật ngày Thứ ba, 28 Tháng 11 2017 20:09

THỜ PHẬT CÚNG PHẬT

Email In PDF

Giảng sư: Thích Nguyên Hiền

Video: Minh Quang

Cập nhật ngày Thứ sáu, 09 Tháng 6 2017 08:12

PHƯƠNG TRỜI THONG DONG

Email In PDF

Thích Nguyên Hiền.

Nguồn: Chùa Giác Ngộ

Cập nhật ngày Thứ ba, 30 Tháng 5 2017 20:08

Trang 1 / 12