Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Dec 07th

Last update08:21:20 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại

KINH TRUNG A HÀM - PHẦN 4 (KINH THỦY DỤ)

Email In PDF

Giảng sư: Thích Nguyên Hiền

VIDEO: Phật tử Minh Quang

Cập nhật ngày Thứ sáu, 15 Tháng 11 2019 10:29

KINH TRUNG A HÀM - PHẦN 3 (KINH THÀNH DỤ)

Email In PDF

Giảng sư: THÍCH NGUYÊN HIỀN

Video: PT. Minh Quang

Cập nhật ngày Chủ nhật, 03 Tháng 11 2019 17:24

TƯ TƯỞNG KINH THẮNG MAN - PHẦN 02

Email In PDF

GIẢNG SƯ: THÍCH NGUYÊN HIỀN

VIDEO: PHẬT TỬ MINH QUANG

Cập nhật ngày Thứ sáu, 04 Tháng 10 2019 10:29

TƯ TƯỞNG KINH THẮNG MAN - PHẦN 01

Email In PDF

GIẢNG SƯ: THÍCH NGUYÊN HIỀN

VIDEO: PHẬT TỬ MINH QUANG

Cập nhật ngày Thứ sáu, 04 Tháng 10 2019 10:30

KINH TRUNG A HÀM - PHẦN 2 (KINH TRÚ ĐỘ THỌ)

Email In PDF

GIẢNG SƯ: THÍCH NGUYÊN HIỀN

Cập nhật ngày Thứ hai, 23 Tháng 9 2019 09:51

Trang 1 / 13