Vĩnh Minh Tự Viện

Wednesday, May 22nd

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Văn Hóa - Văn Học - Nghệ Thuật Âm Nhạc Phật Giáo Video Nhạc Phật Đản

Video Nhạc Phật Đản

Email In PDF

Sưu Tầm

1. Phật Đản Ca

2. Hôm Nay Phật Đản Sanh

3. Nam Mo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


4. Trăng Tròn Tháng Tư

5. Búp Sen Cúng Phật


6. Em Mừng Phật Đản

7. Truyền Tin Vui

8. Dưới Đài Sen