Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Jan 19th

Last update06:30:55 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Kinh Chú
Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Kinh Đại Bảo Tích HT.Thích Trí Tịnh 3674
2 Kinh Pháp Cú Tịnh Minh 1761
3 Chú Phổ Am Sưu Tầm 1852
4 Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật HT. Tuyên Hóa 2535
5 Kinh Qúa Khứ Vị Lai Nhân Qủa Tác giả: "Hán dịch: đời Tống, Tam Tạng Cầu-na-bạt-đà-la" 2395
6 Kinh Na Tiên Tỳ Kheo Tác giả: Hán Tạng: Phụ Ðông Tấn Lục 3133
7 Kinh Lương Hoàng Sám Dịch: HT Thích Viên Giác 4836
8 Kinh Lăng Già Thích Duy Lực 3367
9 Kinh Pháp Hoa - Thích Trí Thoát (Tụng) Thích Trí Thoát 4076
10 Niệm A - Di- Đà Phật (Nhạc) Nguồn: hoalinhthoai.com 1701
11 Từ Bi Thủy Sám - Thích Trí Thoát Thích Trí Thoát 6072
12 Hông Danh Sám Hối - Thích Chiếu Túc Thích Trí Thoát 3280
13 Kinh Dược Sư -Thích Trí Thoát tụng . 2596
14 Kinh Vu Lan - Thầy Thích Trí Thoát trì tụng . 2890
15 Trường Ca Kinh Vu Lan _ Võ Tá Hân Phổ Nhạc . 3272
16 Trường Ca Kinh A Di Đà . 1961
17 Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh (Tieng Phan) . 3924
18 Chú Đại Bi Thầy Thích Trí Thoát tụng Thích Trí Thoát tụng 6446
19 Bát Nhã Tâm Kinh_ Thích Trí Thoát Tụng Thích Trí Thoát Tụng 21400
20 Thập Chú - Đại đức Thích Trí Thoát trì tung Đại đức Thích Trí Thoát trì tụng 5739

Trang 1 / 3