Vĩnh Minh Tự Viện

Thursday, Jan 18th

Last update03:45:22 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Kinh Chú
Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Kinh Đại Bảo Tích HT.Thích Trí Tịnh 2493
2 Kinh Pháp Cú Tịnh Minh 1445
3 Chú Phổ Am Sưu Tầm 1624
4 Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật HT. Tuyên Hóa 2210
5 Kinh Qúa Khứ Vị Lai Nhân Qủa Tác giả: "Hán dịch: đời Tống, Tam Tạng Cầu-na-bạt-đà-la" 2185
6 Kinh Na Tiên Tỳ Kheo Tác giả: Hán Tạng: Phụ Ðông Tấn Lục 2732
7 Kinh Lương Hoàng Sám Dịch: HT Thích Viên Giác 4505
8 Kinh Lăng Già Thích Duy Lực 2656
9 Kinh Pháp Hoa - Thích Trí Thoát (Tụng) Thích Trí Thoát 3702
10 Niệm A - Di- Đà Phật (Nhạc) Nguồn: hoalinhthoai.com 1519
11 Từ Bi Thủy Sám - Thích Trí Thoát Thích Trí Thoát 5746
12 Hông Danh Sám Hối - Thích Chiếu Túc Thích Trí Thoát 3085
13 Kinh Dược Sư -Thích Trí Thoát tụng . 2314
14 Kinh Vu Lan - Thầy Thích Trí Thoát trì tụng . 2480
15 Trường Ca Kinh Vu Lan _ Võ Tá Hân Phổ Nhạc . 3011
16 Trường Ca Kinh A Di Đà . 1810
17 Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh (Tieng Phan) . 3505
18 Chú Đại Bi Thầy Thích Trí Thoát tụng Thích Trí Thoát tụng 6127
19 Bát Nhã Tâm Kinh_ Thích Trí Thoát Tụng Thích Trí Thoát Tụng 20289
20 Thập Chú - Đại đức Thích Trí Thoát trì tung Đại đức Thích Trí Thoát trì tụng 5338

Trang 1 / 3