Vĩnh Minh Tự Viện

Monday, Nov 20th

Last update06:32:18 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Kinh Chú
Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Kinh Đại Bảo Tích HT.Thích Trí Tịnh 2419
2 Kinh Pháp Cú Tịnh Minh 1404
3 Chú Phổ Am Sưu Tầm 1588
4 Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật HT. Tuyên Hóa 2158
5 Kinh Qúa Khứ Vị Lai Nhân Qủa Tác giả: "Hán dịch: đời Tống, Tam Tạng Cầu-na-bạt-đà-la" 2136
6 Kinh Na Tiên Tỳ Kheo Tác giả: Hán Tạng: Phụ Ðông Tấn Lục 2670
7 Kinh Lương Hoàng Sám Dịch: HT Thích Viên Giác 4435
8 Kinh Lăng Già Thích Duy Lực 2610
9 Kinh Pháp Hoa - Thích Trí Thoát (Tụng) Thích Trí Thoát 3628
10 Niệm A - Di- Đà Phật (Nhạc) Nguồn: hoalinhthoai.com 1484
11 Từ Bi Thủy Sám - Thích Trí Thoát Thích Trí Thoát 5671
12 Hông Danh Sám Hối - Thích Chiếu Túc Thích Trí Thoát 3033
13 Kinh Dược Sư -Thích Trí Thoát tụng . 2280
14 Kinh Vu Lan - Thầy Thích Trí Thoát trì tụng . 2416
15 Trường Ca Kinh Vu Lan _ Võ Tá Hân Phổ Nhạc . 2971
16 Trường Ca Kinh A Di Đà . 1777
17 Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh (Tieng Phan) . 3440
18 Chú Đại Bi Thầy Thích Trí Thoát tụng Thích Trí Thoát tụng 6083
19 Bát Nhã Tâm Kinh_ Thích Trí Thoát Tụng Thích Trí Thoát Tụng 20225
20 Thập Chú - Đại đức Thích Trí Thoát trì tung Đại đức Thích Trí Thoát trì tụng 5271

Trang 1 / 3