Vĩnh Minh Tự Viện

Monday, Sep 24th

Last update09:34:48 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Kinh Chú
Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Kinh Đại Bảo Tích HT.Thích Trí Tịnh 2689
2 Kinh Pháp Cú Tịnh Minh 1655
3 Chú Phổ Am Sưu Tầm 1770
4 Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật HT. Tuyên Hóa 2376
5 Kinh Qúa Khứ Vị Lai Nhân Qủa Tác giả: "Hán dịch: đời Tống, Tam Tạng Cầu-na-bạt-đà-la" 2314
6 Kinh Na Tiên Tỳ Kheo Tác giả: Hán Tạng: Phụ Ðông Tấn Lục 2952
7 Kinh Lương Hoàng Sám Dịch: HT Thích Viên Giác 4729
8 Kinh Lăng Già Thích Duy Lực 2908
9 Kinh Pháp Hoa - Thích Trí Thoát (Tụng) Thích Trí Thoát 3961
10 Niệm A - Di- Đà Phật (Nhạc) Nguồn: hoalinhthoai.com 1630
11 Từ Bi Thủy Sám - Thích Trí Thoát Thích Trí Thoát 5960
12 Hông Danh Sám Hối - Thích Chiếu Túc Thích Trí Thoát 3207
13 Kinh Dược Sư -Thích Trí Thoát tụng . 2497
14 Kinh Vu Lan - Thầy Thích Trí Thoát trì tụng . 2736
15 Trường Ca Kinh Vu Lan _ Võ Tá Hân Phổ Nhạc . 3171
16 Trường Ca Kinh A Di Đà . 1906
17 Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh (Tieng Phan) . 3728
18 Chú Đại Bi Thầy Thích Trí Thoát tụng Thích Trí Thoát tụng 6289
19 Bát Nhã Tâm Kinh_ Thích Trí Thoát Tụng Thích Trí Thoát Tụng 20810
20 Thập Chú - Đại đức Thích Trí Thoát trì tung Đại đức Thích Trí Thoát trì tụng 5517

Trang 1 / 3