Vĩnh Minh Tự Viện

Thursday, Mar 21st

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Kinh Chú
Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Kinh Đại Bảo Tích HT.Thích Trí Tịnh 4072
2 Kinh Pháp Cú Tịnh Minh 1818
3 Chú Phổ Am Sưu Tầm 1895
4 Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật HT. Tuyên Hóa 2600
5 Kinh Qúa Khứ Vị Lai Nhân Qủa Tác giả: "Hán dịch: đời Tống, Tam Tạng Cầu-na-bạt-đà-la" 2449
6 Kinh Na Tiên Tỳ Kheo Tác giả: Hán Tạng: Phụ Ðông Tấn Lục 3208
7 Kinh Lương Hoàng Sám Dịch: HT Thích Viên Giác 4888
8 Kinh Lăng Già Thích Duy Lực 3546
9 Kinh Pháp Hoa - Thích Trí Thoát (Tụng) Thích Trí Thoát 4138
10 Niệm A - Di- Đà Phật (Nhạc) Nguồn: hoalinhthoai.com 1737
11 Từ Bi Thủy Sám - Thích Trí Thoát Thích Trí Thoát 6126
12 Hông Danh Sám Hối - Thích Chiếu Túc Thích Trí Thoát 3329
13 Kinh Dược Sư -Thích Trí Thoát tụng . 2639
14 Kinh Vu Lan - Thầy Thích Trí Thoát trì tụng . 2964
15 Trường Ca Kinh Vu Lan _ Võ Tá Hân Phổ Nhạc . 3323
16 Trường Ca Kinh A Di Đà . 1997
17 Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh (Tieng Phan) . 4023
18 Chú Đại Bi Thầy Thích Trí Thoát tụng Thích Trí Thoát tụng 6513
19 Bát Nhã Tâm Kinh_ Thích Trí Thoát Tụng Thích Trí Thoát Tụng 21586
20 Thập Chú - Đại đức Thích Trí Thoát trì tung Đại đức Thích Trí Thoát trì tụng 5848

Trang 1 / 3