Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Jun 15th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Thơ - Tùy Bút Pháp Thoại “Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư” - KTPT 85

Pháp Thoại “Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư” - KTPT 85

Email In PDF

Ngày 18/04/2017 (22/03 Đinh Dậu), Thượng tọa Thích Nguyên Hiền, Viện chủ Vĩnh Minh Tự Viện - Lâm Đồng, giáo thọ Trường Cao Trung Cấp Phật Học Lâm Đồng và Viện Nghiên Cứu Hán Nôm Huệ Quang, đã có buổi chia sẻ Phật pháp cùng quý Phật tử trong khóa tu Phật thất lần thứ 85 qua đề tài: “Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư”.

Đại sư Thiếu Khang, họ Châu, người đời Đường. Tuổi nhỏ đã xuất gia, căn tánh lanh lợi, 15 tuổi đã thông suốt được năm bộ kinh. Sau Đại sư đến viếng chùa Bạch Mã ở Lạc Dương. Nhân đọc Tây Phương Hóa Đạo của Đại sư Thiện Đạo nên phát nguyện hoằng truyền pháp môn niệm Phật. Về sau, Đại sư thành lập Tịnh độ đạo tràng ở Ô Long Sơn. Tín chúng phát tâm niệm Phật rất đông.

Thông qua cuộc đời của Ngũ Tổ, chúng ta thấy rằng mỗi người sinh ra có một nghiệp khác nhau, một phước báu khác nhau, tất cả do nhân quả, không phải do cầu xin mà được. Do đó, chúng ta đừng biến đức Phật thành một vị thần hay một đấng nào đó để chúng ta van xin, cầu cúng. Hằng ngày, chúng ta niệm Phật là để nhớ đến đức hạnh của Ngài với mục đích quán xét bản thân, làm cho 3 nghiệp được trong sạch, từ bỏ tham, sân, si, những thói hư tật xấu.

Lâu nay nhiều người cứ lầm tưởng người tu Tịnh độ chỉ biết niệm Phật cầu vãng sinh. Trong Kinh A Di Đà, Phật có nói với tôn giả Xá Lợi Phất: “Này Xá Lợi Phất bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sinh bỉ quốc”, tức là chẳng thể có một chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà có thể sinh về Cực Lạc Quốc, mà phải là nhiều thiện căn, phước đức và duyên lành mới có thể vãng sinh được. Chúng ta phải nhìn lại từ cuộc đời của chư Phật, chư Tổ các ngài đã để lại cho chúng ta những bài học gì? Sinh ra trên cuộc đời, các ngài đều mang một sứ mệnh thiêng liêng, luôn phải dấn thân để hoằng truyền Phật pháp, dùng mọi phương tiện thiện xảo để hóa độ, mang ánh sáng giác ngộ đến với tất cả chúng sinh. Chúng ta phải lấy tấm gương các ngài để noi theo tu học. Dù chúng ta tu Tịnh độ hay bất kỳ pháp môn nào đi nữa cũng cần phải phước huệ song tu, khi đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên ắt sẽ được sanh về cảnh giới an lành.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

Nguồn: Chùa Hoằng Pháp