Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Jun 15th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Văn Hóa - Văn Học - Nghệ Thuật Thơ XUÂN TRONG TA

XUÂN TRONG TA

Email In PDF

Xuân Đinh Dậu - 2017
Tuệ Nguyên – Thích Thái Hòa

 

Ngày xuân Đinh dậu lại về
Ta nghe gió hát giữa quê hương này;
Đất trời mở một đường mây
Non sông tương ngộ tháng ngày cười khan;

Ngày đông mơ ước nắng vàng
Đàn chim nho nhỏ mở toang mắt nhìn;
Quan san bụi lấm đường vinh
Sông in bóng nguyệt lời kinh ai cầu;

Đất trời một thoáng qua mau
Kể chi được mất con tàu thế gian;
Nắng reo đùa với mưa ngàn
Gà reo đùa với khỉ đàn hôm nao;

Xuân về đừng hỏi tại sao?
Cứ vui cho thỏa những ngày lạnh đông;
Mặt gà ta, mặt gà ông
Hơn thua đã có trong lòng của nhau;

Can chi sông chảy qua cầu
Hồn non vẫn ngự trên đầu thế gian;
Dẫu đông mưa nát cỏ ngàn
Hồn xuân non nước cỡi hoàng hạc bay.

Bụi hồng theo gió lắt lay
Bụi hoa theo gió đùa bay phương nào;
Xuân là điểm hẹn trăng sao
Nên trăm hoa nở reo chào cuộc chơi.

Niềm vui xin để cho đời
Can chi ong bướm lắm lời thị phi;
Đất trời nuôi dưỡng hồn thi
Trà thơm một chén, tường vi một vườn;

Dẫu cho đời có vô thường
Dẫu cho cát bụi giữa đường tung bay;
Cho đời dù có ngủ say
Trong ta xuân vẫn như ngày ấy thôi.