Vĩnh Minh Tự Viện

Monday, Jul 15th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Văn Hóa - Văn Học - Nghệ Thuật Âm Nhạc Phật Giáo Tưởng Niệm 50 Năm Pháp Nạn 1963 Kính Dâng Lên: Bồ Tát Thích Quảng Đức

Tưởng Niệm 50 Năm Pháp Nạn 1963 Kính Dâng Lên: Bồ Tát Thích Quảng Đức

Email In PDF

KÍNH LẠY BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC

Nhạc và lời : Chúc Linh

Trình bày   : Ca sĩ Vinh Hiển

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Kính lạy thày
Hôm nay chúng con về đây
Dưới mái chùa Già Lam
Lòng yên vui chúng con chắp tay tâm nguyện
Sống Lục hoà kết lên đài sen

Kính lạy thày
Dù phong ba bão tố, dù vô minh che lấp
Chúng con vẫn một lòng
Chúng con vẫn bền lòng
Chúng con vẫn nguyện lòng
Vẫn nguyện lòng giữ trọn mầu Lam

Kính lạy thày
Hôm nay chúng con về đây
Nghe chuông chùa vọng ngân
Cùng bên nhau nhất tâm cúi xin chư Phật
Nương thuyền từ bến mê vượt qua

Kính lạy thày
Dù nguy nan oan khiên, dù thân tâm đau xót
Chúng con vẫn một lòng
Chúng con vẫn bền lòng
Chúng con vẫn nguyện lòng
Vẫn nguyện lòng giữ trọn niềm tin

Ôi uy linh!
Trái tim Bồ tát
Lửa Kim cang sáng chói từ bi
Ôi thiêng liêng!
Hoá thân bất diệt
Vì chúng sanh phát nguyện độ đời

Tự thân toả chiếu sắc hoàng kim
Thày sáng soi mê lầm
Thày dìu dắt đưa mọi người
Đến với Đạo Vàng Giác Ngộ Chân Tâm
________________________________

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT
NAM MÔ THÍCH QUẢNG ĐỨC BỒ TÁT


Bồ tát thiền chấn động địa cầu
Ánh sen vàng toả sáng năm châu
Tim vô uý muôn đời lưu dấu
Lửa bi hùng chân lý nhiệm mầu

Trống Bát nhã vang cùng thế giới
Chuông Bồ đề vọng tới ta bà
Lửa thiêng Diệu Pháp Liên Hoa
Tâm từ vô ngã vị tha độ đời