Vĩnh Minh Tự Viện

Monday, Jul 15th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Nghi Lễ Một Số Bài Tán Theo Âm Điệu Huế

Một Số Bài Tán Theo Âm Điệu Huế

Email In PDF
Mục lục bài viết
Một Số Bài Tán Theo Âm Điệu Huế
Dương Chi Tịnh Thủy (Tán Sấp)
Hải Chấn Triều Âm
Trí Huệ Hoằng Thâm
Nguyện Thử Hương Hoa Vân (Điệu Thán)
Hiếu Tứ Hiền Tôn (Ôn Hiếu Quang)
Dương Chi Tịnh Thủy (T Lương Nguyên)
Cung Duy Thiên Giáo Chủ (Ôn Hiếu Quang)
Đại Từ Di Đà Phật (T Chúc Thông)
Đông Phương A Sơ Phật (T Lương Nguyên)
Đức Trạch Quần Sanh
Giới Định Chân Hương
Hộ Ngạn Tất Tri Tất Xả
Hộ Ngạn Tát Lý Quán
Hồng Hồng Án Mọ Ni Hồng
Hương Tài Nhiệt
Khế Thủ Quy Y
Khế Thủ - Thiện Tài Đồng Tử
Kim Ô Ngọc Thố (Kham Thám)
Kim Nhật Đạo Tràng
Kinh Văn Cư Sử
Sám Văn Cư Sử
Nam Kha Nhất Mộng Đoạn
Nẵng Mồ A Di Đa Bà Dạ
Ngã Kim Y Giáo
Ngàn De Thác Lư Mo
Nhất Bát Thiên Gia Vạn
Tất cả các trang

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Chuadonghung

Chúng tôi vừa chỉnh sửa lại một số file âm thanh của các bài tán theo cung điệu nghi lễ Phật giáo Huế. Mặc dù chưa được hoàn chỉnh lắm, nhưng cũng cơ bản đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và học tập cho những người đam mê nền âm nhạc Phật Giáo. Trước đây, chúng tôi có làm một CD (Mp3) gồm rất nhiều bài tán mà hiện nay trên một số web site có đăng tải, tuy nhiên trong đó bao gồm một số bài tán không chuẫn, do đó hôm nay xin gởi lại một phiên bản khác. Vì chủ yếu các bài tán được chuyển từ băng cassette nên chất lượng âm thanh không được hoàn mỹ.  Kính chúc quý vị thưởng lãm.

Danh sách những bài tán sẽ cập nhật thêm khi chúng tôi edit xong. Hiện tại vừa làm xong 50 bài.