Vĩnh Minh Tự Viện

Monday, Oct 14th

Last update08:09:23 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại HT.Thích Tâm Thanh

HT.Thích Tâm Thanh

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Lời Cho Mái Tóc Xanh HT.Thích Tâm Thanh 4051
2 Thủ Lăng Nghiêm (MP3) Lược Giảng HT Thích Tâm Thanh 7495
3 Kinh Pháp Hoa (MP3) P41 Tiếp Theo HT Thích Tâm Thanh 7153
4 Kinh Pháp Hoa (MP3) P22 Tiếp Theo HT Thích Tâm Thanh 4841
5 Kinh Pháp Hoa (MP3) Tiếp Theo P12 HT. Thích Tâm Thanh 4703
6 Kinh Pháp Hoa (MP3) HT. Thích Tâm Thanh 48032
7 Duy Thức Học HT. Thích Tâm Thanh 25855
8 Tưởng Niệm Bồ Tát Quảng Đức HT Thích Tâm Thanh 3844
9 Ý Nghĩa Vu Lan Báo Hiếu (MP3) HT Thích Tâm Thanh 6030
10 Ý Nghĩa Sám Hối (MP3) HT Thích Tâm Thanh 4600
11 Ý Nghĩa Hoa Sen (MP3) HT Thích Tâm Thanh 4487
12 Tương Quan Sống Chết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 4303
13 Thất Bồ Đề Phần (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5666
14 Tại Gia Bồ Tát Giới (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5227
15 Sống Và Chết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 4533
16 Quê Hương Tôi (MP3) HT Thích Tâm Thanh 4455
17 Phật Pháp Tóm Kết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 3714
18 Phật Đản MP3 HT Thích Tâm Thanh 3802
19 Làm Sao Tránh Mặt Diêm Vương MP3 HT Thích Tâm Thanh 4121
20 Kinh Pháp Bảo Đàn MP3 HT Thích Tâm Thanh 23135

Trang 1 / 2