Vĩnh Minh Tự Viện

Tuesday, Feb 27th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại HT.Thích Tâm Thanh

HT.Thích Tâm Thanh

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Lời Cho Mái Tóc Xanh HT.Thích Tâm Thanh 5764
2 Thủ Lăng Nghiêm (MP3) Lược Giảng HT Thích Tâm Thanh 10191
3 Kinh Pháp Hoa (MP3) P41 Tiếp Theo HT Thích Tâm Thanh 9861
4 Kinh Pháp Hoa (MP3) P22 Tiếp Theo HT Thích Tâm Thanh 7365
5 Kinh Pháp Hoa (MP3) Tiếp Theo P12 HT. Thích Tâm Thanh 7150
6 Kinh Pháp Hoa (MP3) HT. Thích Tâm Thanh 53819
7 Duy Thức Học HT. Thích Tâm Thanh 31347
8 Tưởng Niệm Bồ Tát Quảng Đức HT Thích Tâm Thanh 6487
9 Ý Nghĩa Vu Lan Báo Hiếu (MP3) HT Thích Tâm Thanh 8348
10 Ý Nghĩa Sám Hối (MP3) HT Thích Tâm Thanh 7225
11 Ý Nghĩa Hoa Sen (MP3) HT Thích Tâm Thanh 6783
12 Tương Quan Sống Chết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 6582
13 Thất Bồ Đề Phần (MP3) HT Thích Tâm Thanh 7989
14 Tại Gia Bồ Tát Giới (MP3) HT Thích Tâm Thanh 7898
15 Sống Và Chết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 6898
16 Quê Hương Tôi (MP3) HT Thích Tâm Thanh 6788
17 Phật Pháp Tóm Kết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 6085
18 Phật Đản MP3 HT Thích Tâm Thanh 5974
19 Làm Sao Tránh Mặt Diêm Vương MP3 HT Thích Tâm Thanh 6341
20 Kinh Pháp Bảo Đàn MP3 HT Thích Tâm Thanh 28730

Trang 1 / 2