Vĩnh Minh Tự Viện

Thursday, Aug 11th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại HT.Thích Tâm Thanh

HT.Thích Tâm Thanh

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Lời Cho Mái Tóc Xanh HT.Thích Tâm Thanh 5364
2 Thủ Lăng Nghiêm (MP3) Lược Giảng HT Thích Tâm Thanh 9503
3 Kinh Pháp Hoa (MP3) P41 Tiếp Theo HT Thích Tâm Thanh 9179
4 Kinh Pháp Hoa (MP3) P22 Tiếp Theo HT Thích Tâm Thanh 6855
5 Kinh Pháp Hoa (MP3) Tiếp Theo P12 HT. Thích Tâm Thanh 6637
6 Kinh Pháp Hoa (MP3) HT. Thích Tâm Thanh 52566
7 Duy Thức Học HT. Thích Tâm Thanh 30211
8 Tưởng Niệm Bồ Tát Quảng Đức HT Thích Tâm Thanh 5660
9 Ý Nghĩa Vu Lan Báo Hiếu (MP3) HT Thích Tâm Thanh 7830
10 Ý Nghĩa Sám Hối (MP3) HT Thích Tâm Thanh 6380
11 Ý Nghĩa Hoa Sen (MP3) HT Thích Tâm Thanh 6254
12 Tương Quan Sống Chết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 6045
13 Thất Bồ Đề Phần (MP3) HT Thích Tâm Thanh 7503
14 Tại Gia Bồ Tát Giới (MP3) HT Thích Tâm Thanh 7329
15 Sống Và Chết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 6297
16 Quê Hương Tôi (MP3) HT Thích Tâm Thanh 6250
17 Phật Pháp Tóm Kết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5530
18 Phật Đản MP3 HT Thích Tâm Thanh 5504
19 Làm Sao Tránh Mặt Diêm Vương MP3 HT Thích Tâm Thanh 5781
20 Kinh Pháp Bảo Đàn MP3 HT Thích Tâm Thanh 27396

Trang 1 / 2