Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Jan 19th

Last update06:30:55 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại HT.Thích Tâm Thanh

HT.Thích Tâm Thanh

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Lời Cho Mái Tóc Xanh HT.Thích Tâm Thanh 3705
2 Thủ Lăng Nghiêm (MP3) Lược Giảng HT Thích Tâm Thanh 7022
3 Kinh Pháp Hoa (MP3) P41 Tiếp Theo HT Thích Tâm Thanh 6803
4 Kinh Pháp Hoa (MP3) P22 Tiếp Theo HT Thích Tâm Thanh 4453
5 Kinh Pháp Hoa (MP3) Tiếp Theo P12 HT. Thích Tâm Thanh 4427
6 Kinh Pháp Hoa (MP3) HT. Thích Tâm Thanh 45820
7 Duy Thức Học HT. Thích Tâm Thanh 24841
8 Tưởng Niệm Bồ Tát Quảng Đức HT Thích Tâm Thanh 3555
9 Ý Nghĩa Vu Lan Báo Hiếu (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5683
10 Ý Nghĩa Sám Hối (MP3) HT Thích Tâm Thanh 4320
11 Ý Nghĩa Hoa Sen (MP3) HT Thích Tâm Thanh 4081
12 Tương Quan Sống Chết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 3904
13 Thất Bồ Đề Phần (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5351
14 Tại Gia Bồ Tát Giới (MP3) HT Thích Tâm Thanh 4821
15 Sống Và Chết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 4195
16 Quê Hương Tôi (MP3) HT Thích Tâm Thanh 4112
17 Phật Pháp Tóm Kết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 3420
18 Phật Đản MP3 HT Thích Tâm Thanh 3371
19 Làm Sao Tránh Mặt Diêm Vương MP3 HT Thích Tâm Thanh 3744
20 Kinh Pháp Bảo Đàn MP3 HT Thích Tâm Thanh 21828

Trang 1 / 2