Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Aug 15th

Last update02:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại HT.Thích Tâm Thanh

HT.Thích Tâm Thanh

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Lời Cho Mái Tóc Xanh HT.Thích Tâm Thanh 4451
2 Thủ Lăng Nghiêm (MP3) Lược Giảng HT Thích Tâm Thanh 8089
3 Kinh Pháp Hoa (MP3) P41 Tiếp Theo HT Thích Tâm Thanh 7778
4 Kinh Pháp Hoa (MP3) P22 Tiếp Theo HT Thích Tâm Thanh 5488
5 Kinh Pháp Hoa (MP3) Tiếp Theo P12 HT. Thích Tâm Thanh 5281
6 Kinh Pháp Hoa (MP3) HT. Thích Tâm Thanh 49989
7 Duy Thức Học HT. Thích Tâm Thanh 27648
8 Tưởng Niệm Bồ Tát Quảng Đức HT Thích Tâm Thanh 4397
9 Ý Nghĩa Vu Lan Báo Hiếu (MP3) HT Thích Tâm Thanh 6566
10 Ý Nghĩa Sám Hối (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5106
11 Ý Nghĩa Hoa Sen (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5025
12 Tương Quan Sống Chết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 4866
13 Thất Bồ Đề Phần (MP3) HT Thích Tâm Thanh 6256
14 Tại Gia Bồ Tát Giới (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5901
15 Sống Và Chết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5037
16 Quê Hương Tôi (MP3) HT Thích Tâm Thanh 4993
17 Phật Pháp Tóm Kết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 4240
18 Phật Đản MP3 HT Thích Tâm Thanh 4275
19 Làm Sao Tránh Mặt Diêm Vương MP3 HT Thích Tâm Thanh 4622
20 Kinh Pháp Bảo Đàn MP3 HT Thích Tâm Thanh 25409

Trang 1 / 2