Vĩnh Minh Tự Viện

Sunday, Jan 26th

Last update02:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại HT.Thích Tâm Thanh

HT.Thích Tâm Thanh

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Lời Cho Mái Tóc Xanh HT.Thích Tâm Thanh 4170
2 Thủ Lăng Nghiêm (MP3) Lược Giảng HT Thích Tâm Thanh 7679
3 Kinh Pháp Hoa (MP3) P41 Tiếp Theo HT Thích Tâm Thanh 7339
4 Kinh Pháp Hoa (MP3) P22 Tiếp Theo HT Thích Tâm Thanh 5025
5 Kinh Pháp Hoa (MP3) Tiếp Theo P12 HT. Thích Tâm Thanh 4867
6 Kinh Pháp Hoa (MP3) HT. Thích Tâm Thanh 48418
7 Duy Thức Học HT. Thích Tâm Thanh 26656
8 Tưởng Niệm Bồ Tát Quảng Đức HT Thích Tâm Thanh 4004
9 Ý Nghĩa Vu Lan Báo Hiếu (MP3) HT Thích Tâm Thanh 6189
10 Ý Nghĩa Sám Hối (MP3) HT Thích Tâm Thanh 4754
11 Ý Nghĩa Hoa Sen (MP3) HT Thích Tâm Thanh 4649
12 Tương Quan Sống Chết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 4470
13 Thất Bồ Đề Phần (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5826
14 Tại Gia Bồ Tát Giới (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5456
15 Sống Và Chết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 4669
16 Quê Hương Tôi (MP3) HT Thích Tâm Thanh 4627
17 Phật Pháp Tóm Kết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 3864
18 Phật Đản MP3 HT Thích Tâm Thanh 3936
19 Làm Sao Tránh Mặt Diêm Vương MP3 HT Thích Tâm Thanh 4263
20 Kinh Pháp Bảo Đàn MP3 HT Thích Tâm Thanh 23511

Trang 1 / 2