Vĩnh Minh Tự Viện

Monday, Mar 19th

Last update10:45:41 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại HT.Thích Tâm Thanh

HT.Thích Tâm Thanh

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Lời Cho Mái Tóc Xanh HT.Thích Tâm Thanh 3382
2 Thủ Lăng Nghiêm (MP3) Lược Giảng HT Thích Tâm Thanh 6456
3 Kinh Pháp Hoa (MP3) P41 Tiếp Theo HT Thích Tâm Thanh 6472
4 Kinh Pháp Hoa (MP3) P22 Tiếp Theo HT Thích Tâm Thanh 4086
5 Kinh Pháp Hoa (MP3) Tiếp Theo P12 HT. Thích Tâm Thanh 4057
6 Kinh Pháp Hoa (MP3) HT. Thích Tâm Thanh 42700
7 Duy Thức Học HT. Thích Tâm Thanh 23827
8 Tưởng Niệm Bồ Tát Quảng Đức HT Thích Tâm Thanh 3283
9 Ý Nghĩa Vu Lan Báo Hiếu (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5302
10 Ý Nghĩa Sám Hối (MP3) HT Thích Tâm Thanh 4111
11 Ý Nghĩa Hoa Sen (MP3) HT Thích Tâm Thanh 3766
12 Tương Quan Sống Chết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 3412
13 Thất Bồ Đề Phần (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5009
14 Tại Gia Bồ Tát Giới (MP3) HT Thích Tâm Thanh 4461
15 Sống Và Chết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 3876
16 Quê Hương Tôi (MP3) HT Thích Tâm Thanh 3741
17 Phật Pháp Tóm Kết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 3195
18 Phật Đản MP3 HT Thích Tâm Thanh 2880
19 Làm Sao Tránh Mặt Diêm Vương MP3 HT Thích Tâm Thanh 3290
20 Kinh Pháp Bảo Đàn MP3 HT Thích Tâm Thanh 20320

Trang 1 / 2