Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Dec 03rd

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại HT.Thích Tâm Thanh

HT.Thích Tâm Thanh

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Lời Cho Mái Tóc Xanh HT.Thích Tâm Thanh 5489
2 Thủ Lăng Nghiêm (MP3) Lược Giảng HT Thích Tâm Thanh 9729
3 Kinh Pháp Hoa (MP3) P41 Tiếp Theo HT Thích Tâm Thanh 9346
4 Kinh Pháp Hoa (MP3) P22 Tiếp Theo HT Thích Tâm Thanh 7020
5 Kinh Pháp Hoa (MP3) Tiếp Theo P12 HT. Thích Tâm Thanh 6788
6 Kinh Pháp Hoa (MP3) HT. Thích Tâm Thanh 52882
7 Duy Thức Học HT. Thích Tâm Thanh 30440
8 Tưởng Niệm Bồ Tát Quảng Đức HT Thích Tâm Thanh 5827
9 Ý Nghĩa Vu Lan Báo Hiếu (MP3) HT Thích Tâm Thanh 7990
10 Ý Nghĩa Sám Hối (MP3) HT Thích Tâm Thanh 6551
11 Ý Nghĩa Hoa Sen (MP3) HT Thích Tâm Thanh 6424
12 Tương Quan Sống Chết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 6208
13 Thất Bồ Đề Phần (MP3) HT Thích Tâm Thanh 7658
14 Tại Gia Bồ Tát Giới (MP3) HT Thích Tâm Thanh 7518
15 Sống Và Chết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 6477
16 Quê Hương Tôi (MP3) HT Thích Tâm Thanh 6426
17 Phật Pháp Tóm Kết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5714
18 Phật Đản MP3 HT Thích Tâm Thanh 5666
19 Làm Sao Tránh Mặt Diêm Vương MP3 HT Thích Tâm Thanh 5948
20 Kinh Pháp Bảo Đàn MP3 HT Thích Tâm Thanh 27745

Trang 1 / 2