Vĩnh Minh Tự Viện

Wednesday, Apr 14th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại HT.Thích Tâm Thanh

HT.Thích Tâm Thanh

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Lời Cho Mái Tóc Xanh HT.Thích Tâm Thanh 4699
2 Thủ Lăng Nghiêm (MP3) Lược Giảng HT Thích Tâm Thanh 8504
3 Kinh Pháp Hoa (MP3) P41 Tiếp Theo HT Thích Tâm Thanh 8217
4 Kinh Pháp Hoa (MP3) P22 Tiếp Theo HT Thích Tâm Thanh 5912
5 Kinh Pháp Hoa (MP3) Tiếp Theo P12 HT. Thích Tâm Thanh 5716
6 Kinh Pháp Hoa (MP3) HT. Thích Tâm Thanh 50857
7 Duy Thức Học HT. Thích Tâm Thanh 28706
8 Tưởng Niệm Bồ Tát Quảng Đức HT Thích Tâm Thanh 4748
9 Ý Nghĩa Vu Lan Báo Hiếu (MP3) HT Thích Tâm Thanh 6928
10 Ý Nghĩa Sám Hối (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5459
11 Ý Nghĩa Hoa Sen (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5357
12 Tương Quan Sống Chết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5193
13 Thất Bồ Đề Phần (MP3) HT Thích Tâm Thanh 6588
14 Tại Gia Bồ Tát Giới (MP3) HT Thích Tâm Thanh 6330
15 Sống Và Chết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5359
16 Quê Hương Tôi (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5324
17 Phật Pháp Tóm Kết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 4617
18 Phật Đản MP3 HT Thích Tâm Thanh 4596
19 Làm Sao Tránh Mặt Diêm Vương MP3 HT Thích Tâm Thanh 4926
20 Kinh Pháp Bảo Đàn MP3 HT Thích Tâm Thanh 26072

Trang 1 / 2