Vĩnh Minh Tự Viện

Monday, Jan 25th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại HT.Thích Tâm Thanh

HT.Thích Tâm Thanh

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Lời Cho Mái Tóc Xanh HT.Thích Tâm Thanh 4603
2 Thủ Lăng Nghiêm (MP3) Lược Giảng HT Thích Tâm Thanh 8348
3 Kinh Pháp Hoa (MP3) P41 Tiếp Theo HT Thích Tâm Thanh 8054
4 Kinh Pháp Hoa (MP3) P22 Tiếp Theo HT Thích Tâm Thanh 5767
5 Kinh Pháp Hoa (MP3) Tiếp Theo P12 HT. Thích Tâm Thanh 5554
6 Kinh Pháp Hoa (MP3) HT. Thích Tâm Thanh 50536
7 Duy Thức Học HT. Thích Tâm Thanh 28467
8 Tưởng Niệm Bồ Tát Quảng Đức HT Thích Tâm Thanh 4631
9 Ý Nghĩa Vu Lan Báo Hiếu (MP3) HT Thích Tâm Thanh 6806
10 Ý Nghĩa Sám Hối (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5323
11 Ý Nghĩa Hoa Sen (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5241
12 Tương Quan Sống Chết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5082
13 Thất Bồ Đề Phần (MP3) HT Thích Tâm Thanh 6467
14 Tại Gia Bồ Tát Giới (MP3) HT Thích Tâm Thanh 6201
15 Sống Và Chết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5248
16 Quê Hương Tôi (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5200
17 Phật Pháp Tóm Kết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 4493
18 Phật Đản MP3 HT Thích Tâm Thanh 4472
19 Làm Sao Tránh Mặt Diêm Vương MP3 HT Thích Tâm Thanh 4819
20 Kinh Pháp Bảo Đàn MP3 HT Thích Tâm Thanh 25815

Trang 1 / 2