Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Jul 20th

Last update05:58:26 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại HT.Thích Tâm Thanh

HT.Thích Tâm Thanh

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Lời Cho Mái Tóc Xanh HT.Thích Tâm Thanh 3962
2 Thủ Lăng Nghiêm (MP3) Lược Giảng HT Thích Tâm Thanh 7388
3 Kinh Pháp Hoa (MP3) P41 Tiếp Theo HT Thích Tâm Thanh 7052
4 Kinh Pháp Hoa (MP3) P22 Tiếp Theo HT Thích Tâm Thanh 4714
5 Kinh Pháp Hoa (MP3) Tiếp Theo P12 HT. Thích Tâm Thanh 4619
6 Kinh Pháp Hoa (MP3) HT. Thích Tâm Thanh 47681
7 Duy Thức Học HT. Thích Tâm Thanh 25463
8 Tưởng Niệm Bồ Tát Quảng Đức HT Thích Tâm Thanh 3759
9 Ý Nghĩa Vu Lan Báo Hiếu (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5925
10 Ý Nghĩa Sám Hối (MP3) HT Thích Tâm Thanh 4521
11 Ý Nghĩa Hoa Sen (MP3) HT Thích Tâm Thanh 4384
12 Tương Quan Sống Chết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 4211
13 Thất Bồ Đề Phần (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5583
14 Tại Gia Bồ Tát Giới (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5095
15 Sống Và Chết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 4448
16 Quê Hương Tôi (MP3) HT Thích Tâm Thanh 4363
17 Phật Pháp Tóm Kết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 3636
18 Phật Đản MP3 HT Thích Tâm Thanh 3740
19 Làm Sao Tránh Mặt Diêm Vương MP3 HT Thích Tâm Thanh 4045
20 Kinh Pháp Bảo Đàn MP3 HT Thích Tâm Thanh 22927

Trang 1 / 2