Vĩnh Minh Tự Viện

Monday, Oct 18th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại HT.Thích Tâm Thanh

HT.Thích Tâm Thanh

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Lời Cho Mái Tóc Xanh HT.Thích Tâm Thanh 4974
2 Thủ Lăng Nghiêm (MP3) Lược Giảng HT Thích Tâm Thanh 8935
3 Kinh Pháp Hoa (MP3) P41 Tiếp Theo HT Thích Tâm Thanh 8610
4 Kinh Pháp Hoa (MP3) P22 Tiếp Theo HT Thích Tâm Thanh 6306
5 Kinh Pháp Hoa (MP3) Tiếp Theo P12 HT. Thích Tâm Thanh 6102
6 Kinh Pháp Hoa (MP3) HT. Thích Tâm Thanh 51611
7 Duy Thức Học HT. Thích Tâm Thanh 29290
8 Tưởng Niệm Bồ Tát Quảng Đức HT Thích Tâm Thanh 5084
9 Ý Nghĩa Vu Lan Báo Hiếu (MP3) HT Thích Tâm Thanh 7282
10 Ý Nghĩa Sám Hối (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5814
11 Ý Nghĩa Hoa Sen (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5697
12 Tương Quan Sống Chết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5513
13 Thất Bồ Đề Phần (MP3) HT Thích Tâm Thanh 6950
14 Tại Gia Bồ Tát Giới (MP3) HT Thích Tâm Thanh 6727
15 Sống Và Chết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5724
16 Quê Hương Tôi (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5696
17 Phật Pháp Tóm Kết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 4986
18 Phật Đản MP3 HT Thích Tâm Thanh 4967
19 Làm Sao Tránh Mặt Diêm Vương MP3 HT Thích Tâm Thanh 5280
20 Kinh Pháp Bảo Đàn MP3 HT Thích Tâm Thanh 26620

Trang 1 / 2