Vĩnh Minh Tự Viện

Monday, Jul 15th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Phật Học Bài Giảng

Chết Trong An Bình (Loving and dying)

Email In PDF

Tỳ Kheo Visuddhacara - Thích Tâm Quang dịch

Ðôi khi là một nhà sư tôi được yêu cầu đến tụng kinh cho tang lễ. Tôi cảm thấy buồn cho gia quyến của người chết nhưng đôi khi tôi cũng cảm thấy không giúp được gì vì có quá nhiều khó xử trong vai trò của một nhà sư đi tụng kinh đám tang.

Cập nhật ngày Thứ tư, 28 Tháng 8 2013 08:53

Thuyết Giảng Sám Quy Mạng Tập 4

Email In PDF

Đại Đức Thích Nguyên Hiền

Cập nhật ngày Thứ tư, 28 Tháng 8 2013 08:20

Chánh GIác Và Giải Thoát

Email In PDF

Đại Sư Ấn Thuận - HT.Thích Minh Cảnh dịch

Niết Bàn là sự tự chứng hiện đời, là sự giải thoát sanh tử ở thế gian của người tự giác, không luận là rốt ráo ở nhân gian hoặc rốt ráo ở chỗ khác, hễ giải thoát rốt ráo sanh tử thì gọi là “Bát Niết Bàn”.

Cập nhật ngày Thứ hai, 26 Tháng 8 2013 07:52

Tu Phước Và Tu Huệ

Email In PDF

Thích Nhất Hạnh

Tu Phước là gieo nhiều hạt giống phước đức (punya), như bỏ tiền vào trương mục tiết kiệm, như giúp người và làm những điều lành khác để sau này được hưởng hạnh phúc. Tu huệ là quán chiếu học hỏi luôn để mỗi ngày trí tuệ mỗi lớn thêm và có công năng giải phóng mình ra khỏi những ràng buộc khổ đau. Ở Việt Nam đôi khi mình nói: "người đó chỉ tu phước thôi chứ không tu huệ" câu nói có vẻ chê bai; nhưng thật ra nếu không có huệ thì cũng khó có phước lắm. Tại sao người ta tu phước? Tại thấy rằng tu phước đem lại hạnh phúc cho mình và cho người: như vậy trong hành động tu phước đã có huệ rồi và những người tu học thông minh thì vừa tu phước vừa tu huệ (gọi là phước huệ song tu). Nếu tu hành cho vững chãi, ta sẽ thấy rằng trong phước có huệ và trong huệ có phước.

Cập nhật ngày Thứ ba, 13 Tháng 8 2013 09:09

Thuyết Giảng Sám Quy Mạng Tập 3

Email In PDF

Đại Đức Thích Nguyên Hiền

Cập nhật ngày Thứ sáu, 09 Tháng 8 2013 08:38

Thuyết Gảng Sám Quy Mạng (Tập 2)

Email In PDF

Thích Nguyên Hiền

Cập nhật ngày Thứ ba, 30 Tháng 7 2013 09:47

Trang 1 / 13