Vĩnh Minh Tự Viện

Tuesday, Aug 14th

Last update08:12:28 PM GMT

Đường dẫn hiện tại ĐĐ.Thích Đạo Duyệt

ĐĐ.Thích Đạo Duyệt

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Quy Y Tam Bảo Thích Đạo Duyệt 1981
2 Tám Cái Khổ Thích Đạo Duyệt 2065
3 Phóng Sanh Thích Đạo Duyệt 1656
4 Làm Chủ Vận mệnh (media) Thích Đạo Duyệt 2226
5 Từ Phàm Lên Thánh Thích Đạo Duyệt 2013
6 Tín Tâm Niệm Phật -ĐĐ Thích Đạo Duyệt ĐĐ Thích Đạo Duyệt 2450
7 Phương Tiện Thiện Xảo - Đới Ngiệp Vãng Sanh - ĐĐ. Thích Đạo Duyệt ĐĐ Thích Đạo Duyệt 1836
8 Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 26 - Thích Đạo Duyệt ĐĐ Thích Đạo Duyệt 1774