Vĩnh Minh Tự Viện

Tuesday, Feb 27th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại ĐĐ.Thích Đạo Duyệt

ĐĐ.Thích Đạo Duyệt

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Quy Y Tam Bảo Thích Đạo Duyệt 3402
2 Tám Cái Khổ Thích Đạo Duyệt 3413
3 Phóng Sanh Thích Đạo Duyệt 2953
4 Làm Chủ Vận mệnh (media) Thích Đạo Duyệt 3589
5 Từ Phàm Lên Thánh Thích Đạo Duyệt 3403
6 Tín Tâm Niệm Phật -ĐĐ Thích Đạo Duyệt ĐĐ Thích Đạo Duyệt 3784
7 Phương Tiện Thiện Xảo - Đới Ngiệp Vãng Sanh - ĐĐ. Thích Đạo Duyệt ĐĐ Thích Đạo Duyệt 3212
8 Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 26 - Thích Đạo Duyệt ĐĐ Thích Đạo Duyệt 3085