Vĩnh Minh Tự Viện

Thursday, Jun 21st

Last update09:05:12 AM GMT

Đường dẫn hiện tại ĐĐ.Thích Đạo Duyệt

ĐĐ.Thích Đạo Duyệt

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Quy Y Tam Bảo Thích Đạo Duyệt 1955
2 Tám Cái Khổ Thích Đạo Duyệt 2034
3 Phóng Sanh Thích Đạo Duyệt 1632
4 Làm Chủ Vận mệnh (media) Thích Đạo Duyệt 2194
5 Từ Phàm Lên Thánh Thích Đạo Duyệt 1988
6 Tín Tâm Niệm Phật -ĐĐ Thích Đạo Duyệt ĐĐ Thích Đạo Duyệt 2428
7 Phương Tiện Thiện Xảo - Đới Ngiệp Vãng Sanh - ĐĐ. Thích Đạo Duyệt ĐĐ Thích Đạo Duyệt 1805
8 Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 26 - Thích Đạo Duyệt ĐĐ Thích Đạo Duyệt 1745