Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Jun 15th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại GÓP NHẶT Thích Nguyên Hiền

Thích Nguyên Hiền

MINH NIÊN KHAI BÚT

Email In PDF

NHẤT THANH

Năm nay lạ! Mãi đến chiều mồng 2 mới có cảm hứng cầm bút khai ý đầu xuân. Mấy hôm trước lấy lý do bận. Mà bận thiệt! Hôm qua lấy lý do Xuân năm nay đến chậm. Mà chậm thiệt. Hôm nay cầm bút, lấy lý do để cảm nhận mùa xuân sâu hơn, chín hơn. Chẳng biết Xuân đã chín chưa, chỉ biết ngọn bút cứ trào ra, ứa ra, như thể nếu không viết thì xuân sẽ ứ lại, chịu không nổi. Viết như một nhu cầu sinh lý.

Cập nhật ngày Thứ năm, 07 Tháng 2 2019 18:04

Pháp Thoại “Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư” - KTPT 85

Email In PDF

Ngày 18/04/2017 (22/03 Đinh Dậu), Thượng tọa Thích Nguyên Hiền, Viện chủ Vĩnh Minh Tự Viện - Lâm Đồng, giáo thọ Trường Cao Trung Cấp Phật Học Lâm Đồng và Viện Nghiên Cứu Hán Nôm Huệ Quang, đã có buổi chia sẻ Phật pháp cùng quý Phật tử trong khóa tu Phật thất lần thứ 85 qua đề tài: “Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư”.

Cập nhật ngày Thứ ba, 08 Tháng 5 2018 16:53

Pháp Thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” - KTPT 88

Email In PDF

Pháp Chiếu Đại Sư ban đầu ngài ở chùa Vân Phong tại Hoành Châu chuyên cần tu tập. Năm Đại Lịch thứ tư nhà Đường, ngài mở đạo tràng niệm Phật tại chùa Hồ Đông. Trong tu tập, hành trì ngài và hội chúng nhận thấy có nhiều sự mầu nhiệm, nên mọi người đều phát tâm tinh tấn hành đạo. Tại Đạo tràng này, ngài khai được năm hội.

Cập nhật ngày Thứ ba, 08 Tháng 5 2018 16:44

CÂU CHUYỆN CUỐI NĂM: LẬT TRANG KINH MÀ KHÓC RÒNG

Email In PDF

Nhất Thanh

Cuối năm đóng cửa lạy Phật, nghỉ ngơi. Lúc trống sửa hộ bản dịch cuốn sách “Lời khai thị của Hư Vân Lão Hòa Thượng” của một học trò, lòng cảm thấy an vui và tâm đắc lắm. Nhân thò tay vào tủ rút một bản kinh ra tra cứu, Trường A-hàm rồi Trung A-hàm, tiểu tạng Thanh Văn. Lật trang đầu, thấy dòng đề tặng của Thầy: “Bản của Nguyên Hiền”, bên dưới ghi “Thị Ngạn Am 2552”. Bản Trung A-hàm cũng vậy: “Bản đề tặng Nguyên Hiền – Tháng ca-đề 2553”, tự dưng cảm động, rồi ngồi khóc ngon lành.

Cập nhật ngày Thứ tư, 25 Tháng 1 2017 15:25

MINH NIÊN KHAI BÚT

Email In PDF

Thích Nguyên Hiền

Cập nhật ngày Chủ nhật, 28 Tháng 2 2016 09:21

Trang 1 / 16