Vĩnh Minh Tự Viện

Monday, May 20th

Last update05:58:26 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Sách Nói

Sách Nói

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Truyện Vui Phật Giáo Bảo Phán 1703
2 Lửa Từ Bi Thích Nguyên Hiền 1706
3 Tích Truyện Pháp Cú Tác Giả: Viên Chiếu 2947
4 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Hòa Thượng Tuyên Hóa - Giảng Giải HT. Tuyên Hóa 6886
5 Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Giảng Giải HT. Tuyên Hóa 2787
6 Những Câu Chuyện Nhân Qủa Biên tập: Thích Tâm Thuận 1862
7 Vô Thường Thích Giác Thiện 2395
8 Sự Tích Phật A Di Đà Và Bảy Vị Bồ Tát Nguồn: Diệp pháp Âm 2373
9 Hoa Trôi Trên Sóng Nước Tác Giả: Satomi Myodo 2677
10 Lá Thư Tịnh Độ Tác giả: Ấn Quang Đại Sư 1610
11 Kinh Hiền Ngu Việt Dịch: HT Thích Trung Quán 3207
12 Cho Và Nhận Tác Giả: ĐỨc ĐẠT LAI LẠT MA 14 (HT. Thích Trí Nhơn Dịch) 2585
13 Con Đường Dẫn Đến Phật Qủa Nguồn: Diệu Pháp Âm 2542
14 Kinh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni Nguồn: Diệu Pháp Âm 2913
15 Kinh A Di Đà Giảng Giải Nguồn: Diệu Pháp Âm 2515
16 Kinh Đại Bát Niết Bàn Nguồn: Diệu Pháp Âm 2819
17 Kinh Nhân Qủa Ba Đời Nguồn: Diệu Pháp Âm 1790
18 Kinh Quán Vô Lượng Thọ Nguồn: Diệu Pháp Âm 1729
19 Kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng 3170
20 Thơm Ngát Hương Lan HT Hư Vân 3130

Trang 1 / 4