Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Jul 20th

Last update05:58:26 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Sách Nói

Sách Nói

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Truyện Vui Phật Giáo Bảo Phán 1766
2 Lửa Từ Bi Thích Nguyên Hiền 1737
3 Tích Truyện Pháp Cú Tác Giả: Viên Chiếu 3033
4 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Hòa Thượng Tuyên Hóa - Giảng Giải HT. Tuyên Hóa 6982
5 Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Giảng Giải HT. Tuyên Hóa 2846
6 Những Câu Chuyện Nhân Qủa Biên tập: Thích Tâm Thuận 1906
7 Vô Thường Thích Giác Thiện 2477
8 Sự Tích Phật A Di Đà Và Bảy Vị Bồ Tát Nguồn: Diệp pháp Âm 2459
9 Hoa Trôi Trên Sóng Nước Tác Giả: Satomi Myodo 2746
10 Lá Thư Tịnh Độ Tác giả: Ấn Quang Đại Sư 1662
11 Kinh Hiền Ngu Việt Dịch: HT Thích Trung Quán 3264
12 Cho Và Nhận Tác Giả: ĐỨc ĐẠT LAI LẠT MA 14 (HT. Thích Trí Nhơn Dịch) 2639
13 Con Đường Dẫn Đến Phật Qủa Nguồn: Diệu Pháp Âm 2592
14 Kinh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni Nguồn: Diệu Pháp Âm 2984
15 Kinh A Di Đà Giảng Giải Nguồn: Diệu Pháp Âm 2572
16 Kinh Đại Bát Niết Bàn Nguồn: Diệu Pháp Âm 2881
17 Kinh Nhân Qủa Ba Đời Nguồn: Diệu Pháp Âm 1851
18 Kinh Quán Vô Lượng Thọ Nguồn: Diệu Pháp Âm 1769
19 Kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng 3237
20 Thơm Ngát Hương Lan HT Hư Vân 3205

Trang 1 / 4