Vĩnh Minh Tự Viện

Sunday, Sep 24th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Sách Nói

Sách Nói

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Truyện Vui Phật Giáo Bảo Phán 2922
2 Lửa Từ Bi Thích Nguyên Hiền 2867
3 Tích Truyện Pháp Cú Tác Giả: Viên Chiếu 5205
4 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Hòa Thượng Tuyên Hóa - Giảng Giải HT. Tuyên Hóa 9203
5 Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Giảng Giải HT. Tuyên Hóa 4679
6 Những Câu Chuyện Nhân Qủa Biên tập: Thích Tâm Thuận 3073
7 Vô Thường Thích Giác Thiện 4350
8 Sự Tích Phật A Di Đà Và Bảy Vị Bồ Tát Nguồn: Diệp pháp Âm 4452
9 Hoa Trôi Trên Sóng Nước Tác Giả: Satomi Myodo 4768
10 Lá Thư Tịnh Độ Tác giả: Ấn Quang Đại Sư 2856
11 Kinh Hiền Ngu Việt Dịch: HT Thích Trung Quán 5022
12 Cho Và Nhận Tác Giả: ĐỨc ĐẠT LAI LẠT MA 14 (HT. Thích Trí Nhơn Dịch) 4571
13 Con Đường Dẫn Đến Phật Qủa Nguồn: Diệu Pháp Âm 4489
14 Kinh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni Nguồn: Diệu Pháp Âm 4940
15 Kinh A Di Đà Giảng Giải Nguồn: Diệu Pháp Âm 4512
16 Kinh Đại Bát Niết Bàn Nguồn: Diệu Pháp Âm 4647
17 Kinh Nhân Qủa Ba Đời Nguồn: Diệu Pháp Âm 3025
18 Kinh Quán Vô Lượng Thọ Nguồn: Diệu Pháp Âm 2938
19 Kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng 5193
20 Thơm Ngát Hương Lan HT Hư Vân 5388

Trang 1 / 4