Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Jan 19th

Last update06:30:55 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Sách Nói

Sách Nói

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Truyện Vui Phật Giáo Bảo Phán 1597
2 Lửa Từ Bi Thích Nguyên Hiền 1646
3 Tích Truyện Pháp Cú Tác Giả: Viên Chiếu 2792
4 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Hòa Thượng Tuyên Hóa - Giảng Giải HT. Tuyên Hóa 6705
5 Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Giảng Giải HT. Tuyên Hóa 2669
6 Những Câu Chuyện Nhân Qủa Biên tập: Thích Tâm Thuận 1783
7 Vô Thường Thích Giác Thiện 2285
8 Sự Tích Phật A Di Đà Và Bảy Vị Bồ Tát Nguồn: Diệp pháp Âm 2261
9 Hoa Trôi Trên Sóng Nước Tác Giả: Satomi Myodo 2546
10 Lá Thư Tịnh Độ Tác giả: Ấn Quang Đại Sư 1531
11 Kinh Hiền Ngu Việt Dịch: HT Thích Trung Quán 3090
12 Cho Và Nhận Tác Giả: ĐỨc ĐẠT LAI LẠT MA 14 (HT. Thích Trí Nhơn Dịch) 2485
13 Con Đường Dẫn Đến Phật Qủa Nguồn: Diệu Pháp Âm 2440
14 Kinh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni Nguồn: Diệu Pháp Âm 2751
15 Kinh A Di Đà Giảng Giải Nguồn: Diệu Pháp Âm 2429
16 Kinh Đại Bát Niết Bàn Nguồn: Diệu Pháp Âm 2685
17 Kinh Nhân Qủa Ba Đời Nguồn: Diệu Pháp Âm 1684
18 Kinh Quán Vô Lượng Thọ Nguồn: Diệu Pháp Âm 1645
19 Kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng 3047
20 Thơm Ngát Hương Lan HT Hư Vân 2987

Trang 1 / 4