Vĩnh Minh Tự Viện

Tuesday, Jul 25th

Last update06:33:46 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Sách Nói

Sách Nói

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Truyện Vui Phật Giáo Bảo Phán 1237
2 Lửa Từ Bi Thích Nguyên Hiền 1366
3 Tích Truyện Pháp Cú Tác Giả: Viên Chiếu 2238
4 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Hòa Thượng Tuyên Hóa - Giảng Giải HT. Tuyên Hóa 5910
5 Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Giảng Giải HT. Tuyên Hóa 2279
6 Những Câu Chuyện Nhân Qủa Biên tập: Thích Tâm Thuận 1458
7 Vô Thường Thích Giác Thiện 1901
8 Sự Tích Phật A Di Đà Và Bảy Vị Bồ Tát Nguồn: Diệp pháp Âm 1823
9 Hoa Trôi Trên Sóng Nước Tác Giả: Satomi Myodo 2041
10 Lá Thư Tịnh Độ Tác giả: Ấn Quang Đại Sư 1290
11 Kinh Hiền Ngu Việt Dịch: HT Thích Trung Quán 2485
12 Cho Và Nhận Tác Giả: ĐỨc ĐẠT LAI LẠT MA 14 (HT. Thích Trí Nhơn Dịch) 2092
13 Con Đường Dẫn Đến Phật Qủa Nguồn: Diệu Pháp Âm 2055
14 Kinh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni Nguồn: Diệu Pháp Âm 2201
15 Kinh A Di Đà Giảng Giải Nguồn: Diệu Pháp Âm 2134
16 Kinh Đại Bát Niết Bàn Nguồn: Diệu Pháp Âm 2121
17 Kinh Nhân Qủa Ba Đời Nguồn: Diệu Pháp Âm 1331
18 Kinh Quán Vô Lượng Thọ Nguồn: Diệu Pháp Âm 1330
19 Kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng 2548
20 Thơm Ngát Hương Lan HT Hư Vân 2491

Trang 1 / 4