Vĩnh Minh Tự Viện

Monday, Nov 20th

Last update06:32:18 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Sách Nói

Sách Nói

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Truyện Vui Phật Giáo Bảo Phán 1340
2 Lửa Từ Bi Thích Nguyên Hiền 1435
3 Tích Truyện Pháp Cú Tác Giả: Viên Chiếu 2380
4 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Hòa Thượng Tuyên Hóa - Giảng Giải HT. Tuyên Hóa 6124
5 Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Giảng Giải HT. Tuyên Hóa 2408
6 Những Câu Chuyện Nhân Qủa Biên tập: Thích Tâm Thuận 1538
7 Vô Thường Thích Giác Thiện 2009
8 Sự Tích Phật A Di Đà Và Bảy Vị Bồ Tát Nguồn: Diệp pháp Âm 1941
9 Hoa Trôi Trên Sóng Nước Tác Giả: Satomi Myodo 2168
10 Lá Thư Tịnh Độ Tác giả: Ấn Quang Đại Sư 1361
11 Kinh Hiền Ngu Việt Dịch: HT Thích Trung Quán 2645
12 Cho Và Nhận Tác Giả: ĐỨc ĐẠT LAI LẠT MA 14 (HT. Thích Trí Nhơn Dịch) 2204
13 Con Đường Dẫn Đến Phật Qủa Nguồn: Diệu Pháp Âm 2147
14 Kinh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni Nguồn: Diệu Pháp Âm 2303
15 Kinh A Di Đà Giảng Giải Nguồn: Diệu Pháp Âm 2224
16 Kinh Đại Bát Niết Bàn Nguồn: Diệu Pháp Âm 2270
17 Kinh Nhân Qủa Ba Đời Nguồn: Diệu Pháp Âm 1439
18 Kinh Quán Vô Lượng Thọ Nguồn: Diệu Pháp Âm 1415
19 Kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng 2704
20 Thơm Ngát Hương Lan HT Hư Vân 2613

Trang 1 / 4