Vĩnh Minh Tự Viện

Tuesday, Nov 13th

Last update12:05:08 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Sách Nói

Sách Nói

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Truyện Vui Phật Giáo Bảo Phán 1556
2 Lửa Từ Bi Thích Nguyên Hiền 1616
3 Tích Truyện Pháp Cú Tác Giả: Viên Chiếu 2728
4 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Hòa Thượng Tuyên Hóa - Giảng Giải HT. Tuyên Hóa 6579
5 Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Giảng Giải HT. Tuyên Hóa 2621
6 Những Câu Chuyện Nhân Qủa Biên tập: Thích Tâm Thuận 1749
7 Vô Thường Thích Giác Thiện 2236
8 Sự Tích Phật A Di Đà Và Bảy Vị Bồ Tát Nguồn: Diệp pháp Âm 2211
9 Hoa Trôi Trên Sóng Nước Tác Giả: Satomi Myodo 2486
10 Lá Thư Tịnh Độ Tác giả: Ấn Quang Đại Sư 1504
11 Kinh Hiền Ngu Việt Dịch: HT Thích Trung Quán 3027
12 Cho Và Nhận Tác Giả: ĐỨc ĐẠT LAI LẠT MA 14 (HT. Thích Trí Nhơn Dịch) 2438
13 Con Đường Dẫn Đến Phật Qủa Nguồn: Diệu Pháp Âm 2394
14 Kinh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni Nguồn: Diệu Pháp Âm 2671
15 Kinh A Di Đà Giảng Giải Nguồn: Diệu Pháp Âm 2387
16 Kinh Đại Bát Niết Bàn Nguồn: Diệu Pháp Âm 2631
17 Kinh Nhân Qủa Ba Đời Nguồn: Diệu Pháp Âm 1643
18 Kinh Quán Vô Lượng Thọ Nguồn: Diệu Pháp Âm 1603
19 Kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng 3001
20 Thơm Ngát Hương Lan HT Hư Vân 2929

Trang 1 / 4