Vĩnh Minh Tự Viện

Tuesday, Feb 27th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Sách Nói

Sách Nói

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Truyện Vui Phật Giáo Bảo Phán 2960
2 Lửa Từ Bi Thích Nguyên Hiền 2911
3 Tích Truyện Pháp Cú Tác Giả: Viên Chiếu 5277
4 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Hòa Thượng Tuyên Hóa - Giảng Giải HT. Tuyên Hóa 9274
5 Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Giảng Giải HT. Tuyên Hóa 4751
6 Những Câu Chuyện Nhân Qủa Biên tập: Thích Tâm Thuận 3129
7 Vô Thường Thích Giác Thiện 4401
8 Sự Tích Phật A Di Đà Và Bảy Vị Bồ Tát Nguồn: Diệp pháp Âm 4530
9 Hoa Trôi Trên Sóng Nước Tác Giả: Satomi Myodo 4839
10 Lá Thư Tịnh Độ Tác giả: Ấn Quang Đại Sư 2896
11 Kinh Hiền Ngu Việt Dịch: HT Thích Trung Quán 5073
12 Cho Và Nhận Tác Giả: ĐỨc ĐẠT LAI LẠT MA 14 (HT. Thích Trí Nhơn Dịch) 4632
13 Con Đường Dẫn Đến Phật Qủa Nguồn: Diệu Pháp Âm 4579
14 Kinh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni Nguồn: Diệu Pháp Âm 5012
15 Kinh A Di Đà Giảng Giải Nguồn: Diệu Pháp Âm 4585
16 Kinh Đại Bát Niết Bàn Nguồn: Diệu Pháp Âm 4723
17 Kinh Nhân Qủa Ba Đời Nguồn: Diệu Pháp Âm 3076
18 Kinh Quán Vô Lượng Thọ Nguồn: Diệu Pháp Âm 2983
19 Kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng 5281
20 Thơm Ngát Hương Lan HT Hư Vân 5485

Trang 1 / 4