Vĩnh Minh Tự Viện

Monday, Jun 18th

Last update09:05:12 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Sách Nói

Sách Nói

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Truyện Vui Phật Giáo Bảo Phán 1467
2 Lửa Từ Bi Thích Nguyên Hiền 1531
3 Tích Truyện Pháp Cú Tác Giả: Viên Chiếu 2577
4 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Hòa Thượng Tuyên Hóa - Giảng Giải HT. Tuyên Hóa 6393
5 Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Giảng Giải HT. Tuyên Hóa 2532
6 Những Câu Chuyện Nhân Qủa Biên tập: Thích Tâm Thuận 1663
7 Vô Thường Thích Giác Thiện 2133
8 Sự Tích Phật A Di Đà Và Bảy Vị Bồ Tát Nguồn: Diệp pháp Âm 2088
9 Hoa Trôi Trên Sóng Nước Tác Giả: Satomi Myodo 2368
10 Lá Thư Tịnh Độ Tác giả: Ấn Quang Đại Sư 1442
11 Kinh Hiền Ngu Việt Dịch: HT Thích Trung Quán 2897
12 Cho Và Nhận Tác Giả: ĐỨc ĐẠT LAI LẠT MA 14 (HT. Thích Trí Nhơn Dịch) 2338
13 Con Đường Dẫn Đến Phật Qủa Nguồn: Diệu Pháp Âm 2302
14 Kinh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni Nguồn: Diệu Pháp Âm 2498
15 Kinh A Di Đà Giảng Giải Nguồn: Diệu Pháp Âm 2297
16 Kinh Đại Bát Niết Bàn Nguồn: Diệu Pháp Âm 2496
17 Kinh Nhân Qủa Ba Đời Nguồn: Diệu Pháp Âm 1558
18 Kinh Quán Vô Lượng Thọ Nguồn: Diệu Pháp Âm 1531
19 Kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng 2887
20 Thơm Ngát Hương Lan HT Hư Vân 2799

Trang 1 / 4