Vĩnh Minh Tự Viện

Thursday, Mar 21st

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Sách Nói

Sách Nói

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Truyện Vui Phật Giáo Bảo Phán 1647
2 Lửa Từ Bi Thích Nguyên Hiền 1678
3 Tích Truyện Pháp Cú Tác Giả: Viên Chiếu 2868
4 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Hòa Thượng Tuyên Hóa - Giảng Giải HT. Tuyên Hóa 6802
5 Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Giảng Giải HT. Tuyên Hóa 2725
6 Những Câu Chuyện Nhân Qủa Biên tập: Thích Tâm Thuận 1821
7 Vô Thường Thích Giác Thiện 2339
8 Sự Tích Phật A Di Đà Và Bảy Vị Bồ Tát Nguồn: Diệp pháp Âm 2321
9 Hoa Trôi Trên Sóng Nước Tác Giả: Satomi Myodo 2611
10 Lá Thư Tịnh Độ Tác giả: Ấn Quang Đại Sư 1570
11 Kinh Hiền Ngu Việt Dịch: HT Thích Trung Quán 3154
12 Cho Và Nhận Tác Giả: ĐỨc ĐẠT LAI LẠT MA 14 (HT. Thích Trí Nhơn Dịch) 2539
13 Con Đường Dẫn Đến Phật Qủa Nguồn: Diệu Pháp Âm 2497
14 Kinh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni Nguồn: Diệu Pháp Âm 2838
15 Kinh A Di Đà Giảng Giải Nguồn: Diệu Pháp Âm 2471
16 Kinh Đại Bát Niết Bàn Nguồn: Diệu Pháp Âm 2754
17 Kinh Nhân Qủa Ba Đời Nguồn: Diệu Pháp Âm 1733
18 Kinh Quán Vô Lượng Thọ Nguồn: Diệu Pháp Âm 1693
19 Kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng 3106
20 Thơm Ngát Hương Lan HT Hư Vân 3063

Trang 1 / 4