Vĩnh Minh Tự Viện

Tuesday, Aug 14th

Last update08:12:28 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Sách Nói Cho Và Nhận

Cho Và Nhận

Email In PDF
Mục lục bài viết
Cho Và Nhận
1. Con Đường Thực Hành Lòng Từ Bi Và Tình Thương
2. Bất Bạo Động Và Lòng Từ Bi
3. Bất Bạo Động Và Lòng Từ Bi - Chúng Ta Là Con Người
4. Bất Bạo Động Và Lòng Từ Bi - Sự Tức Giận Là Nhu Nhược
5. Bất Bạo Động Và Lòng Từ Bi - Sự Túc Giận Dẫn Đến Hận
6 Bất Bạo Động Và Lòng Từ Bi - TG Có Trách Nhiệm Ngăn
7. Biển Trí Tuệ 1
8. Biển Trí Tuệ 2
9. Cuộc Sống Sung Mãn 1
10. Cuộc Sống Sung Mãn 2
11. Câu Hỏi Và Trả Lời
Tất cả các trang

Con Đường Thực Hành Tình Thương Và Lòng Từ Bi.

Tác Giả: ĐỨc ĐẠT LAI LẠT MA 14 (HT. Thích Trí Nhơn Dịch)

Diễn Đọc: Thy Mai - Tuấn Anh - Kiều Hạnh - Kim Phượng

Nguồn: Diệp Pháp Âm