Vĩnh Minh Tự Viện

Thursday, Oct 18th

Last update12:05:08 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Sách Nói

Sách Nói

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
41 Thiền Sư Trung Hoa 3_HT. Thích Thanh Từ Việt Dịch HT. Thích Thanh Từ Việt Dịch_ Diễn Đọc :Thy Mai. Kim Phượng, Huy Hồ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh 1508
42 Thiền Sư Trung Hoa 2_HT. Thích Thanh Từ Việt Dịch HT. Thích Thanh Từ Việt Dịch_ Diễn Đọc :Thy Mai. Kim Phượng, Huy Hồ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh 1953
43 Thiền Sư Trung Hoa _HT. Thích Thanh Từ Việt Dịch HT. Thích Thanh Từ Việt Dịch_ Diễn Đọc :Thy Mai. Kim Phượng, Huy Hồ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh 2263
44 An Lạc Từ Tâm_ HT. Thích Thánh Nghiêm HT Thích Thánh Nghiêm _Thích Quang Định dịch _Đọc Huy Hồ, Ngọc Mỹ, Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Võ Nam Trung. 2584
45 Hư Hư Lục _ Sư Cô Như Thủy Ni Sư Như Thủy .Theo tuvien.com 4241
46 Cửa Tùng Đôi Cánh Gài _ HT. Thích Nhất Hạnh HT. Thích Nhất Hạnh 2111
47 Am Mây Ngủ _HT . Thích Nhất Hạnh Nguồn Tu Viện.com 2368
48 Niệm Phật Sám Pháp HT Thích Thiền Tâm HT. Thích Thiền Tâm 2413
49 Mấy Điêu Sen Thanh HT Thich Thiền Tâm HT. Thích Thiền Tâm 2609
50 Hương Quê Cực Lac HT. Thích Thiền Tâm 2129
51 Đại Bi Thần Chú - HT . Tuyen Hóa Giảng Giải HT. Tuyen Hóa Giảng Giải 1688
52 Cẩm Nang Tu Đạo NGuồn : Đường Về Cõi Tịnh 2335
53 Hành Trình Không Đích Đến Diệu Thủy Đọc 2095
54 Khám Phá Con Đường Giải Thoát Diệu Thủy Đọc 2324
55 Cửa Thiền Dính Bụi (MP3) Diệu Thủy Đọc 2823
56 13 Tổ Tịnh Độ Tông phapgioi.com 2292
57 Huyền Thuật Và Đạo Sư Tây Tạng - Nguyên Phong Phóng Tác Tâm Kiến Chánh Đọc 3817
58 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Diệu Pháp Âm 2337
59 Kinh Di Giáo Diệu Pháp Âm 2298
60 Kinh Viên Giác Diệu Pháp Âm 2267

Trang 3 / 4