Vĩnh Minh Tự Viện

Thursday, Mar 21st

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Sách Nói

Sách Nói

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
41 Thiền Sư Trung Hoa 3_HT. Thích Thanh Từ Việt Dịch HT. Thích Thanh Từ Việt Dịch_ Diễn Đọc :Thy Mai. Kim Phượng, Huy Hồ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh 1576
42 Thiền Sư Trung Hoa 2_HT. Thích Thanh Từ Việt Dịch HT. Thích Thanh Từ Việt Dịch_ Diễn Đọc :Thy Mai. Kim Phượng, Huy Hồ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh 2042
43 Thiền Sư Trung Hoa _HT. Thích Thanh Từ Việt Dịch HT. Thích Thanh Từ Việt Dịch_ Diễn Đọc :Thy Mai. Kim Phượng, Huy Hồ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh 2366
44 An Lạc Từ Tâm_ HT. Thích Thánh Nghiêm HT Thích Thánh Nghiêm _Thích Quang Định dịch _Đọc Huy Hồ, Ngọc Mỹ, Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Võ Nam Trung. 2680
45 Hư Hư Lục _ Sư Cô Như Thủy Ni Sư Như Thủy .Theo tuvien.com 4484
46 Cửa Tùng Đôi Cánh Gài _ HT. Thích Nhất Hạnh HT. Thích Nhất Hạnh 2201
47 Am Mây Ngủ _HT . Thích Nhất Hạnh Nguồn Tu Viện.com 2477
48 Niệm Phật Sám Pháp HT Thích Thiền Tâm HT. Thích Thiền Tâm 2519
49 Mấy Điêu Sen Thanh HT Thich Thiền Tâm HT. Thích Thiền Tâm 2722
50 Hương Quê Cực Lac HT. Thích Thiền Tâm 2268
51 Đại Bi Thần Chú - HT . Tuyen Hóa Giảng Giải HT. Tuyen Hóa Giảng Giải 1760
52 Cẩm Nang Tu Đạo NGuồn : Đường Về Cõi Tịnh 2434
53 Hành Trình Không Đích Đến Diệu Thủy Đọc 2184
54 Khám Phá Con Đường Giải Thoát Diệu Thủy Đọc 2488
55 Cửa Thiền Dính Bụi (MP3) Diệu Thủy Đọc 2923
56 13 Tổ Tịnh Độ Tông phapgioi.com 2400
57 Huyền Thuật Và Đạo Sư Tây Tạng - Nguyên Phong Phóng Tác Tâm Kiến Chánh Đọc 3926
58 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Diệu Pháp Âm 2443
59 Kinh Di Giáo Diệu Pháp Âm 2400
60 Kinh Viên Giác Diệu Pháp Âm 2372

Trang 3 / 4