Vĩnh Minh Tự Viện

Tuesday, Aug 14th

Last update08:12:28 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Sách Nói

Sách Nói

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
41 Thiền Sư Trung Hoa 3_HT. Thích Thanh Từ Việt Dịch HT. Thích Thanh Từ Việt Dịch_ Diễn Đọc :Thy Mai. Kim Phượng, Huy Hồ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh 1494
42 Thiền Sư Trung Hoa 2_HT. Thích Thanh Từ Việt Dịch HT. Thích Thanh Từ Việt Dịch_ Diễn Đọc :Thy Mai. Kim Phượng, Huy Hồ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh 1924
43 Thiền Sư Trung Hoa _HT. Thích Thanh Từ Việt Dịch HT. Thích Thanh Từ Việt Dịch_ Diễn Đọc :Thy Mai. Kim Phượng, Huy Hồ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh 2234
44 An Lạc Từ Tâm_ HT. Thích Thánh Nghiêm HT Thích Thánh Nghiêm _Thích Quang Định dịch _Đọc Huy Hồ, Ngọc Mỹ, Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Võ Nam Trung. 2560
45 Hư Hư Lục _ Sư Cô Như Thủy Ni Sư Như Thủy .Theo tuvien.com 4146
46 Cửa Tùng Đôi Cánh Gài _ HT. Thích Nhất Hạnh HT. Thích Nhất Hạnh 2082
47 Am Mây Ngủ _HT . Thích Nhất Hạnh Nguồn Tu Viện.com 2335
48 Niệm Phật Sám Pháp HT Thích Thiền Tâm HT. Thích Thiền Tâm 2382
49 Mấy Điêu Sen Thanh HT Thich Thiền Tâm HT. Thích Thiền Tâm 2566
50 Hương Quê Cực Lac HT. Thích Thiền Tâm 2085
51 Đại Bi Thần Chú - HT . Tuyen Hóa Giảng Giải HT. Tuyen Hóa Giảng Giải 1661
52 Cẩm Nang Tu Đạo NGuồn : Đường Về Cõi Tịnh 2291
53 Hành Trình Không Đích Đến Diệu Thủy Đọc 2059
54 Khám Phá Con Đường Giải Thoát Diệu Thủy Đọc 2292
55 Cửa Thiền Dính Bụi (MP3) Diệu Thủy Đọc 2780
56 13 Tổ Tịnh Độ Tông phapgioi.com 2269
57 Huyền Thuật Và Đạo Sư Tây Tạng - Nguyên Phong Phóng Tác Tâm Kiến Chánh Đọc 3780
58 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Diệu Pháp Âm 2289
59 Kinh Di Giáo Diệu Pháp Âm 2279
60 Kinh Viên Giác Diệu Pháp Âm 2246

Trang 3 / 4