Vĩnh Minh Tự Viện

Sunday, Dec 16th

Last update06:30:55 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Sách Nói

Sách Nói

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
41 Thiền Sư Trung Hoa 3_HT. Thích Thanh Từ Việt Dịch HT. Thích Thanh Từ Việt Dịch_ Diễn Đọc :Thy Mai. Kim Phượng, Huy Hồ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh 1525
42 Thiền Sư Trung Hoa 2_HT. Thích Thanh Từ Việt Dịch HT. Thích Thanh Từ Việt Dịch_ Diễn Đọc :Thy Mai. Kim Phượng, Huy Hồ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh 1986
43 Thiền Sư Trung Hoa _HT. Thích Thanh Từ Việt Dịch HT. Thích Thanh Từ Việt Dịch_ Diễn Đọc :Thy Mai. Kim Phượng, Huy Hồ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh 2296
44 An Lạc Từ Tâm_ HT. Thích Thánh Nghiêm HT Thích Thánh Nghiêm _Thích Quang Định dịch _Đọc Huy Hồ, Ngọc Mỹ, Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Võ Nam Trung. 2608
45 Hư Hư Lục _ Sư Cô Như Thủy Ni Sư Như Thủy .Theo tuvien.com 4329
46 Cửa Tùng Đôi Cánh Gài _ HT. Thích Nhất Hạnh HT. Thích Nhất Hạnh 2133
47 Am Mây Ngủ _HT . Thích Nhất Hạnh Nguồn Tu Viện.com 2401
48 Niệm Phật Sám Pháp HT Thích Thiền Tâm HT. Thích Thiền Tâm 2446
49 Mấy Điêu Sen Thanh HT Thich Thiền Tâm HT. Thích Thiền Tâm 2647
50 Hương Quê Cực Lac HT. Thích Thiền Tâm 2182
51 Đại Bi Thần Chú - HT . Tuyen Hóa Giảng Giải HT. Tuyen Hóa Giảng Giải 1717
52 Cẩm Nang Tu Đạo NGuồn : Đường Về Cõi Tịnh 2372
53 Hành Trình Không Đích Đến Diệu Thủy Đọc 2117
54 Khám Phá Con Đường Giải Thoát Diệu Thủy Đọc 2400
55 Cửa Thiền Dính Bụi (MP3) Diệu Thủy Đọc 2852
56 13 Tổ Tịnh Độ Tông phapgioi.com 2319
57 Huyền Thuật Và Đạo Sư Tây Tạng - Nguyên Phong Phóng Tác Tâm Kiến Chánh Đọc 3850
58 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Diệu Pháp Âm 2364
59 Kinh Di Giáo Diệu Pháp Âm 2323
60 Kinh Viên Giác Diệu Pháp Âm 2293

Trang 3 / 4