Vĩnh Minh Tự Viện

Thursday, Mar 21st

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Sách Nói Kinh Pháp Bảo Đàn

Kinh Pháp Bảo Đàn

Email In PDF
Mục lục bài viết
Kinh Pháp Bảo Đàn
Kinh Pháp Bảo Đàn 1
Kinh Pháp Bảo Đàn 2
Kinh Pháp Bảo Đan 3
Tất cả các trang

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: nhà Đường: Lục Tổ Huệ Năng

Dịch: HT Thích Duy Lực

Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Thy Mai, Nguyễn Đông