Vĩnh Minh Tự Viện

Friday, Jul 20th

Last update09:05:12 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Sách Nói Kinh Quán Vô Lượng Thọ

Kinh Quán Vô Lượng Thọ

Email In PDF

Tác giả: "Hán dịch : Lưu Tống, Tam Cương Lương Gia Xá"
Dịch: HT Thích Hưng Từ
Diễn đọc: Thanh Thuyết

 

Kinh Quán Vô Lượng Thọ

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Nguồn: Diệu Pháp Âm