Vĩnh Minh Tự Viện

Thursday, Mar 21st

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Sách Nói Con Đường Dẫn Đến Phật Qủa

Con Đường Dẫn Đến Phật Qủa

Email In PDF
Mục lục bài viết
Con Đường Dẫn Đến Phật Qủa
1.Lời Nói Đầu
2. Dẫn Nhập
3.Nền Tảng
4. Điều Kiện
5. Phương Pháp 1
6. Phương Pháp 2
7. Phương Pháp 3
8. Cách Đối Trị
9. Bồ Đề Tâm Cam Kết
10. Ba La Mật Thứ Nhất - Thứ Tư
11. Ba La Mật Thứ Năm
12. Ba La Mật Thứ Sáu
13. Ba La Mật Thứ Sáu 1
14. Hợp Nhất Trí Tuệ
15. Năm Cấp Độ Của Con Đường Bồ Tát
16. Kết Qủa
17. Hoạt Động Của Một Vị Phật
Tất cả các trang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những Giáo Lý Của GamPoPa Về Pháp Bảo Của Sự Giải Thoát

Diễn Đọc: Huy Hồ - Tuấn Anh - Kim Phượng - Ngọc Châu - Tâm Hiếu Thùy Tiên

Nguồn: Diệu Pháp Âm