Vĩnh Minh Tự Viện

Friday, Jul 20th

Last update09:05:12 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Sách Nói Vô Thường

Vô Thường

Email In PDF
Mục lục bài viết
Vô Thường
1. Vô Thường 1
2. Vô Thường 2
Tất cả các trang

Nguyên Tác: Thích Giác Thiện

Diễn Đọc: Chiếu Thành  - Huy Hồ