Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Feb 23rd

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Sách Nói Thơm Ngát Hương Lan

Thơm Ngát Hương Lan

Email In PDF
Mục lục bài viết
Thơm Ngát Hương Lan
1. Lời Tựa
2. Chào Đời - Cầu Đạo
3. Bái Hương
4. Du Ngoạn
5. Ngộ Đạo
6. Hành Đạo Độ Sinh
7. Xinh Thỉnh Bộ Đại Tạng Kinh
8. Hoa Ưu Bát Đàm
9. Dân Quốc 1 - Nhâm Tý 73 Tuổi
10. Dân Quốc 8 - Kỷ Mùi 80 Tuổi
11. Chùa Thê Vân Và Vân Thê
12. Phần Ghi Thêm Của Sầm Học Lữ
13. Dân Quốc 28 - Kỷ Mão 100 Tuổi
14. Giảng Về Quy Y
15. Trùng Hưng Chùa Nam Hoa Ở Tào Khê
16. Cất Điện Đường Mới
17. Ung Dung Xả Ly
18. Phải Hiểu Nhân Qủa - Quy Y Tam Bảo
19. Dân Quốc 38 - Kỷ Sửu 110 Tuổi
20. Năm Canh Dần 111 Tuổi
21. Năm Nhâm Thìn - 113 Tuổi
22. Báo Chí Nói Về Hòa Thượng Hư Vân
23. Cánh Bè Trong Cơn Đại Hồng Thủy
24. Ngày Đầu Tiên - Thất Thứ Nhất
25. Ngày Thứ Năm Nhất Thứ Nhất
26. Ngày Đầu Tiên - Thất Thứ Hai
27. Lời Khai Thị Giải Thất
28. Năm Giáp Ngọ - 115 Tuổi
29. Sa Di
30. Các Bài Giảng Của Hòa Thượng
31. Đạo Đức Là Tôn Qúy Nhất
32. Năm Bính Thân - 117 Tuỏi
33. Năm Kỷ Hợi - 120 Tuổi
34. Nhập Diệt
Tất cả các trang

''Thơm ngát hương lan'' kể về cuộc đời của Hòa Thượng Hư Vân

Dịch:"Kiến Châu, Như Thủy, Hạnh Đoan"

Diễn đọc:Huy Hồ, Nguyễn Vinh, Ngọc Mỹ, Thy Mai, Kim Phượng, Kiều Hạnh