Vĩnh Minh Tự Viện

Thursday, Apr 18th

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Phật Học Luận

Phật Học Và Học Phật

Email In PDF

Nhụy Nguyên

Đạo Phật không phải là một tôn giáo - điều này đã được các bậc chân tu khẳng định. Phật vốn xem mình đồng đẳng như bao chúng sinh, do vậy ai theo Phật mà tôn người thành giáo chủ theo cách hiểu tôn giáo, xem như mắc lỗi vậy. Phật không cho lời mình là khuôn vàng thước ngọc mà đòi hỏi người nghe phải tự chứng những lời ấy, có vậy mới mong gỡ bỏ tham sân si mạn nghi tà kiến, mới mong minh tâm kiến tánh.

Cập nhật ngày Chủ nhật, 22 Tháng 9 2013 08:53

Thời Mạt Pháp, Pháp Có Mạt?

Email In PDF

Nhụy Nguyên

Trong sáu nẻo luân hồi, nếu không tinh tấn tu luyện chắc hẳn nhiều người còn phải “ghé vào” ở các kiếp kế tiếp. Phật thấy được quá khứ vị lai, thấy được tương lai của Pháp mình đã giảng sẽ còn lại những gì. Phật thấy sự suy đồi nhân tâm. Thấy một bộ phận người (trong đó có tôi) sẽ dùng lý trí để phân tích, thậm chí thẩm định lời Phật, hiểu lệch, sai và hiểu cạn. Phật Pháp vốn đại quang minh tạng; sáng hay tối tùy thuộc và sự hiểu và hành Pháp ở mức độ nào của mỗi sinh mệnh.

Cập nhật ngày Thứ ba, 05 Tháng 11 2013 09:19

Hòa Thượng Hư Vân Khai Thị Tại Thiền Đường

Email In PDF

(Trích: Pháp Ngữ HT. Hư Vân - Thích Hằng Đạt dịch)

Quý vị thường đến cầu thỉnh khai thị, khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ. Quý vị ngày ngày khổ nhọc, bửa cũi cuốc đất, san bằng đất đai, vác ngói mang gạch. Tuy bận rộn từ sáng đến tối, nhưng không quên mất tâm niệm tu hành, mà luôn tinh tấn chú trọng vào đạo, thật khiến cho người khác phải cảm động. Hư Vân tôi rất xấu hổ vì chẳng có đạo, chẳng có đức, chẳng có thể nói lời khai thị cao vọng, chỉ lập lại lời dư thừa của người xưa, để đối đáp cùng quý vị.

Cập nhật ngày Thứ ba, 13 Tháng 8 2013 09:42

Bát Nhã Và Cuộc Sống Hàng Ngày

Email In PDF

Thích Nhật Từ

Dựa vào tông chỉ của đoạn kinh dẫn nhập (chỉ còn trong bản tiếng Tây Tạng, đã bị tỉnh lược trong các bản dịch chữ Hán) ta thấy rằng, mọi hình thức, nếu bám vào, sẽ là một sự trở ngại; mọi hình thức nếu sử dụng như một công cụ, sẽ hỗ trợ ta về phương diện quan hệ xã hội, nói chung. Ngạn ngữ Việt Nam có câu: “Chiếc áo không làm nên thầy tu”.

Cập nhật ngày Thứ bảy, 13 Tháng 7 2013 09:56

Lời Khuyên Của Người Tu Tập Phật Giáo

Email In PDF

Đức Đạt Lai Lạt Ma

Hoang Phong chuyển ngữ Pháp Việt

Cập nhật ngày Thứ năm, 11 Tháng 7 2013 08:35

Phật Hóa Hữu Duyên Nhân

Email In PDF

HT. Thích Thanh Từ

Lâu nay mỗi chúng ta theo đạo Phật nhưng có nhiều điểm nghi ngờ, thấy đạo Phật hình như tiêu cực, đa số chùa chiền đều ở trên núi, cách xa thành thị. Gần đây mới có một số chùa ở thành thị. Chư Tăng, chư Ni chỉ lo tu, ít đến nơi này nơi kia giáo hóa. Hoặc như đức Phật ngày xưa cứ ôm bình bát đi khất thực, ngày nay hình thức ấy vẫn còn.

Cập nhật ngày Thứ ba, 09 Tháng 7 2013 08:54

Trang 5 / 12