Vĩnh Minh Tự Viện

Thursday, Apr 18th

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Phật Học Luận

Các Khái Niệm Cơ Bản Của Phật Giáo

Email In PDF

Các khái niệm trong giáo lý Phật Giáo không phải là những gì được soạn thảo một  cách trí thức nhằm vào mục đích nghiên cứu, mà đúng hơn là một số phương tiện giúp chúng ta nhìn thấy chính xác hơn sự hiện hữu của chính mình. Do đó thiết nghĩ cũng nên dành ra chút thì giờ để suy nghĩ về từng khái niệm một hầu lắng nghe tiếng vang của chúng trong tim ta và để cảm thấy sự thôi thúc của chúng luôn nhắc nhở chúng ta nên cố gắng bằng cách nào để thay đổi cách nhìn của mình về những kinh nghiệm cảm nhận của chính mình.

BỔ ĐỀ TÂM LY TƯỚNG LUẬN - Tác-giả: Long-Thọ Bồ-Tát. Hán-dịch: Ngài Thí-Hộ - Việt-dịch: Thích-Tâm-Châu

Email In PDF

BỔ ĐỀ TÂM LY TƯỚNG LUẬN
Tác-giả: Long-Thọ Bồ-Tát.
Hán-dịch: Ngài Thí-Hộ - Việt-dịch: Thích-Tâm-Châu

Cập nhật ngày Thứ tư, 14 Tháng 3 2012 13:57

Từ Thiền Đến Hoa Nghiêm

Email In PDF

1

KHỞI THUỶ, Thiền đã không kết chặt với Hoa nghiêm (Gaṇḍavyūha-sūtra) như Lăng già (Laṅkāvatāra) hoặc Kim cang (Vajracchedikā). Bồ-đề-đạt-ma trao truyền Lăng-già cho người đệ tử Trung Hoa tâm tuỷ của ngài là Huệ Khả 慧可, coi như kinh

Luân Hồi Ngiệp Báo

Email In PDF

Tất cả mọi sinh mệnh hữu tình sinh ra sống còn và chết đi, chúng bị lệ thuộc vào nghiệp nhân và nghiệp quả để trở thành một sinh mệnh hữu tình trong hiện tại.

Luân hồi là một hình thức biểu hiện hiện tượng sinh diệt của các pháp qua định thức duyên khởi từ nhân qua quả. Qua đó nghiệp lực là sức mạnh chủ động hình thành sự sinh diệt biến đổi lưu chuyển được thể hiện qua quá khứ-hiện tại-tương lai theo thời gian, tuỳ thuộc vào từng thuộc tính của mỗi cá nhân và Cộng đồng xứ sở (biệt nghiệp và cộng nghiệp) và tùy thuộc vào sức nhanh chậm, mạnh yếu của tác nhân nghiệp đã được tạo ra bỡi thân-khẩu-ý do ba độc tham-sân-si từ vô minh phát khởi của chúng ta trong quá khứ, trong hiện tại, hay trong tương lai mà luân chuyển theo chúng.

Cập nhật ngày Thứ ba, 14 Tháng 2 2012 11:28

Trang 12 / 12