Vĩnh Minh Tự Viện

Tuesday, Dec 18th

Last update06:30:55 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Phật Học Luận

Nhẫn Nhục

Email In PDF

Hạnh Huệ

Đại sư ViveKananda trong quyển Nhất Nguyên Thế Giới, có nói: “Mọi người chúng ta đến thế gian này để tranh đấu như trên bãi chiến trường. Chúng ta đến đây với những giọt nước mắt để hết sức mở một con đường, để rẽ sóng mà đi trên biển đời vô tận. Chúng ta tiến lên với những thế kỷ dài dặc ở đằng sau và khoảng mênh mông ở đằng trước. Và chúng ta cứ đi như thế cho tới cái chết đến đưa ta ra khỏi chiến trường này dù thành công hay thất bại”.

Cập nhật ngày Chủ nhật, 25 Tháng 5 2014 19:46

Tâm Là Gì? Nó Ở Đâu Trong Cơ Thể

Email In PDF

Dr. Sam Parnia - Tâm Hà Lê Công Đa dịch

Lời Người Dịch: Tâm là gì? Trong chúng ta chắc có nhiều người đã từng được nghe giai thoại Thiền học liên quan đến câu chuyện "an tâm" giữa Bồ Đề Đạt Ma và Tổ Huệ Khả. Khi Tổ Huệ Khả thỉnh cầu Bồ Đề Đạt Ma, “Xin Thầy an tâm cho con.” Bồ Đề Đạt Ma bảo, “Ngươi đem tâm của ngươi ra đây để ta an cho.” Tổ Huệ Khả bối rối, “Nhưng con không thể tìm ra nó.” Bồ Đề Đạt Ma cười bảo, “Thì ta đã an tâm cho ngươi rồi đó.”

Cập nhật ngày Thứ ba, 08 Tháng 4 2014 08:09

Thong Dong Giữa Đôi Dòng Thuận Nghịch

Email In PDF

Thích Thái Hòa

Ta làm và nói sai, nhưng ta lại được nhiều người khen ngợi mỗi ngày, như vậy mỗi ngày đi qua đời ta là mỗi ngày đưa đời sống của ta đi dần vào bóng đêm và từ bóng đêm này dẫn ta đi tới bóng đêm khác.

Cập nhật ngày Thứ tư, 05 Tháng 3 2014 09:09

Phát Huy Lòng Từ Bi

Email In PDF

Đức Đạt Lai Lạt Ma

Hoang Phong dịch

Trước khi khởi sự tu tập để phát huy lòng từ bi và tình thương, cũng cần nên tìm hiểu ý nghĩa của hai chữ ấy là gì. Bằng những ngôn từ đơn giản, ta có thể định nghĩa từ bi và tình thương là những ý nghĩ và xúc cảm mang tính cách tích cực đem đến những giá trị thiết yếu, chẳng hạn như hy vọng, lòng can đảm, quyết chí và sức mạnh nội tâm.

Cập nhật ngày Thứ ba, 08 Tháng 4 2014 07:43

Trăng Sao Là Tâm Thức - Ta Là Trăng Sao

Email In PDF

Thích Nhất Hạnh

Từ Thức Thân Đến Tàng Thức

Sự hình thành của nền văn học Abhidharma bắt đầu bằng công trình góp nhặt những danh từ Phật học và giải thích những danh từ ấy theo pháp số với mục đích là làm sáng tỏ nghĩa lý của những danh từ ấy, nghĩa lý đây là nghĩa lý của giáo pháp. Công việc này bắt đầu vào khoảng một trăm năm trước và sau Tây lịch. Tiếp theo đó là công trình hệ thống hóa giáo lý đạo Bụt mà kinh tạng chuyên chở.

Cập nhật ngày Thứ ba, 08 Tháng 4 2014 07:50

Bố Thí Rộng Khắp

Email In PDF

Quảng Tánh

Bố thí là một trong những hạnh lành căn bản mà những người con Phật thường thực thi trong đời sống hàng ngày. Bố thí là đem cho, cho những cái mình có, cho những thứ mà chúng sanh (người và vật) cần, cho đi một cách trân trọng và vui vẻ. Người thực hành bố thí hẳn nhiên có phước báo lớn. Ngay cả những người không có gì để cho, chỉ có một tấm lòng hân hoan với hạnh lành của người khác thôi (tùy hỷ thí) mà vẫn được phước báo tràn trề.

Cập nhật ngày Thứ ba, 07 Tháng 1 2014 07:52

Trang 3 / 12