Vĩnh Minh Tự Viện

Thursday, Apr 18th

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Phật Học Luận

Nói Xấu Người Khác: Hậu Quả Và Cách Chuyển Hóa

Email In PDF

Nguyên tác tiếng Anh: Ni sư Thubten Chodron
Chuyển ngữ: Quảng Trí

“Tôi nguyện không nói lỗi lầm của người khác”. Trong truyền thống Phật giáo, đây là một trong những lời nguyện của Bồ tát. Đối với những vị tu sĩ thọ Cụ túc giới, một nguyên tắc tương tự được đề cập đến trong lời phát nguyện là không nói lời phỉ báng. Điều này cũng được nhắc đến trong lời khuyên của Đức Phật đối với tất cả mọi người để tránh 10 bất thiện nghiệp, đó là bất thiện nghiệp thứ năm: nói những lời gây bất hòa, chia rẽ...

Cập nhật ngày Thứ sáu, 22 Tháng 11 2013 08:20

Con Đường Dẫn Tới An Lạc Và Giải Thoát Cho Tâm Hồn.

Email In PDF

Ajaan Lee Dhammadharo, Anh dịch: Tỳ Kheo Thanisasro
Việt dịch: Thích Nguyên Thái

Cập nhật ngày Thứ tư, 13 Tháng 11 2013 09:54

Trái Tim Hiểu Biết

Email In PDF

Thích Đạt Ma Phổ Giác

Phật pháp cũng giống như cái cây có ba phần: Gốc cây, thân cây và phần ngọn gồm nhiều cành lá, hoa trái. Phần gốc là phần cốt tuỷ của Phật pháp, phần thân cây lá là phương tiện độ sinh hay còn gọi là tuỳ bệnh cho thuốc. Cái cây muốn sống và tồn tại thì phải có gốc, nhưng nếu chỉ có gốc mà không có thân, cành lá thì cây ấy coi như hết sức sống. Thân và cành lá sum suê, tươi tốt sẽ giúp con người nghỉ ngơi thoải mái giữa buổi trưa hè nóng bức.

Cập nhật ngày Thứ ba, 05 Tháng 11 2013 09:03

Pháp Hoa Tông Yếu

Email In PDF

HT.Thích Như Điển

ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

Quyển thứ 34

Thứ tự kinh văn số 1725

Ngài Nguyên Hiểu sọan chữ Hán

Cập nhật ngày Thứ bảy, 26 Tháng 10 2013 09:31

Bồ Đề Tâm Ly Tướng Luận

Email In PDF

Con xin quy mệnh kính lễ hết thảy chư Phật.
Nay con xin nói qua về nghĩa “bồ-đề-tâm”.
Con cũng xin chí thành đỉnh lễ bồ-đề-tâm

Cập nhật ngày Thứ tư, 23 Tháng 10 2013 08:31

Ngục Tù Của Đời Sống

Email In PDF

Ajahn Buddhadasa
Chuyển ngữ sang tiếng Việt: Supañña Thiện Trí

Cập nhật ngày Thứ bảy, 05 Tháng 10 2013 09:19

Trang 4 / 12