Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Mar 23rd

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Tin Tức Hoạt Động Của Vĩnh Minh Tự Viện

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Tại Vĩnh Minh Tự Viện

Email In PDF

Nguyên Nhất

Nhiếp ảnh: Minh Quang

Ngày Rằm tháng bảy, ngày lễ truyền thống trong văn hóa người Việt và ngày rằm tháng bảy cũng là dịp để mọi người đến chùa lễ Phật, tiếp đến là cùng hướng lòng mình về hai đấng sinh thành để tưởng nhớ công ơn sinh dưỡng của cha và mẹ.

Cập nhật ngày Thứ ba, 08 Tháng 9 2015 20:45

DIỄN VĂN ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2559 CỦA BTS GHPG HUYỆN ĐỨC TRỌNG

Email In PDF

Thích Nguyên Hiền

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

Cập nhật ngày Thứ hai, 01 Tháng 6 2015 20:47

TƯỞNG NIỆM ÂN SƯ

Email In PDF

Vĩnh Minh Tự Viện

Ảnh: Minh Quang

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật

Ngưỡng bạch chư tôn Hòa thượng, thượng tọa, đại đức Tăng ni

Con là Tỳ kheo Thích Nguyên Thái.

Cập nhật ngày Thứ ba, 31 Tháng 3 2015 14:14

Lễ Khiển Điện Di Quan Cố Sa-di Thích Quảng Tựu

Email In PDF

Vĩnh Minh Tự Viện

Hình Ảnh: Minh Quang

Cập nhật ngày Thứ hai, 23 Tháng 3 2015 17:49

Một Số Hình Ảnh Trong Lễ Tang Sa-di Thích Quảng Tưu

Email In PDF

Vĩnh Minh Tự Viện

Hình Ảnh: Minh Quang

Cập nhật ngày Thứ hai, 23 Tháng 3 2015 17:37

CÁO PHÓ

Email In PDF

Vĩnh Minh Tự Viện

Nam mô Tây phương Cực lạc Thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Phật.

Môn đồ pháp quyến Vĩnh Minh Tự Viện và thế quyến vô cùng thương tiếc báo tin.

Cập nhật ngày Thứ hai, 23 Tháng 3 2015 10:32

Trang 7 / 17