Vĩnh Minh Tự Viện

Monday, Aug 20th

Last update04:52:47 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Tin Tức Hoạt Động Của Vĩnh Minh Tự Viện

DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐÊM HỘI HOA ĐĂNG VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ VÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Email In PDF

Thích Nguyên Hiền

Ảnh: Minh Quang

Nam mô Ta bà Giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

Kính bạch Chư tôn Thiền đức Tăng Ni.

Kính thưa toàn thể Đạo hữu Phật tử.

Cập nhật ngày Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 09:19

Lễ Khai Mạc Và Công Tác Chuẩn Bị Cho Pháp Hội Niệm Phật A-di-đà Tại Vĩnh Minh Tự Viện

Email In PDF

Bài viết: Quảng Mẫn

Ảnh: Minh Quang

Sáng ngày 14 tháng 11 năm Ất Mùi (nhằm ngày 24/12/2015) tại Vĩnh Minh Tự Viện long trọng tổ chức pháp hội niệm Phật để cúng dường đức Phật A-di-đà.

Cập nhật ngày Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 09:19

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Tại Vĩnh Minh Tự Viện

Email In PDF

Nguyên Nhất

Nhiếp ảnh: Minh Quang

Ngày Rằm tháng bảy, ngày lễ truyền thống trong văn hóa người Việt và ngày rằm tháng bảy cũng là dịp để mọi người đến chùa lễ Phật, tiếp đến là cùng hướng lòng mình về hai đấng sinh thành để tưởng nhớ công ơn sinh dưỡng của cha và mẹ.

Cập nhật ngày Thứ ba, 08 Tháng 9 2015 20:45

DIỄN VĂN ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2559 CỦA BTS GHPG HUYỆN ĐỨC TRỌNG

Email In PDF

Thích Nguyên Hiền

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

Cập nhật ngày Thứ hai, 01 Tháng 6 2015 20:47

TƯỞNG NIỆM ÂN SƯ

Email In PDF

Vĩnh Minh Tự Viện

Ảnh: Minh Quang

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật

Ngưỡng bạch chư tôn Hòa thượng, thượng tọa, đại đức Tăng ni

Con là Tỳ kheo Thích Nguyên Thái.

Cập nhật ngày Thứ ba, 31 Tháng 3 2015 14:14

Lễ Khiển Điện Di Quan Cố Sa-di Thích Quảng Tựu

Email In PDF

Vĩnh Minh Tự Viện

Hình Ảnh: Minh Quang

Cập nhật ngày Thứ hai, 23 Tháng 3 2015 17:49

Trang 6 / 16