Vĩnh Minh Tự Viện

Tuesday, Dec 19th

Last update03:45:22 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Tin Tức Hoạt Động Của Vĩnh Minh Tự Viện

TƯỞNG NIỆM ÂN SƯ

Email In PDF

Vĩnh Minh Tự Viện

Ảnh: Minh Quang

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật

Ngưỡng bạch chư tôn Hòa thượng, thượng tọa, đại đức Tăng ni

Con là Tỳ kheo Thích Nguyên Thái.

Cập nhật ngày Thứ ba, 31 Tháng 3 2015 14:14

Lễ Khiển Điện Di Quan Cố Sa-di Thích Quảng Tựu

Email In PDF

Vĩnh Minh Tự Viện

Hình Ảnh: Minh Quang

Cập nhật ngày Thứ hai, 23 Tháng 3 2015 17:49

Một Số Hình Ảnh Trong Lễ Tang Sa-di Thích Quảng Tưu

Email In PDF

Vĩnh Minh Tự Viện

Hình Ảnh: Minh Quang

Cập nhật ngày Thứ hai, 23 Tháng 3 2015 17:37

CÁO PHÓ

Email In PDF

Vĩnh Minh Tự Viện

Nam mô Tây phương Cực lạc Thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Phật.

Môn đồ pháp quyến Vĩnh Minh Tự Viện và thế quyến vô cùng thương tiếc báo tin.

Cập nhật ngày Thứ hai, 23 Tháng 3 2015 10:32

Lễ Nguyên Tiêu

Email In PDF

Vĩnh Minh Tự Viện

Ảnh: Minh Quang

Tết Nguyên Tiêu là ngày tết của rằm tháng Giêng, ngay sau tết Nguyên Đán. Vào ngày này theo phong tục nhân gian người ta thường kết đèn, giăng hoa, cúng bái ông bà tổ tiên, nguyện cầu một năm mới bình an vô sự. Bởi sau tết Nguyên Đán cho nên tết Nguyên Tiêu ít được người ta chú trọng như tết Đoan Ngọ, tết Trung Thu. Riêng các chùa chiền, ngày rằm tháng Giêng thường là ngày lễ lớn. Du khách phương xa vì không có điều kiện thăm viếng các chùa trong những ngày Nguyên Đán nên thường sắp xếp thời gian vào các ngày 14, rằm để đến chùa cúng dường Tam Bảo, ghi tên cầu an, dương tinh giải hạn.

Cập nhật ngày Thứ hai, 22 Tháng 2 2016 11:56

Vĩnh MinhTự Viện - Lễ Hội Tháp Sáng Đêm Di Đà

Email In PDF

Vĩnh Minh Tự Viện

Ảnh: Minh Quang

Vừa qua, ngày 06/01/2015 (nhằm ngày 16/11/Giáp Ngọ), Vĩnh Minh Tự Viện đã tổ chức đêm hội Thắp sáng đêm Di Đà dưới bóng dáng lồng lộng của Vĩnh Minh Đại Phật.

Cập nhật ngày Thứ sáu, 06 Tháng 3 2015 08:42

Trang 6 / 15