Vĩnh Minh Tự Viện

Thursday, Jan 18th

Last update03:45:22 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Tin Tức Hoạt Động Của Vĩnh Minh Tự Viện

Hội Hiếu – Ngày Hội Của Ngành Đồng GĐPT Lâm Đồng

Email In PDF

Quảng Tâm - Quảng Mẫn

Theo quy chế của GĐPT Việt Nam, cứ 3 năm một lần, ngành đồng của các tỉnh thành tổ chức Hội Hiếu một lần nhân mùa Vu-lan, còn những năm khác mỗi địa phương tự tổ chức Hội Hiếu cho các em Oanh Vũ.

Cập nhật ngày Thứ ba, 13 Tháng 8 2013 08:35

Đôi Dòng Lược Sử Và Cảm Niệm Của Huynh Đệ Vĩnh Minh Tự Viện Nhân Tang Lễ Cố Sa-di Thích Quảng Minh

Email In PDF

Tăng chúng Vĩnh Minh Tự Viện

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật

Ngưỡng bạch Chư tôn Thiền đức Tăng Ni.

Kính thưa quý Đạo hữu Phật tử.

Cập nhật ngày Thứ sáu, 19 Tháng 7 2013 09:11

CÁO PHÓ

Email In PDF

Vĩnh Minh Tự Viện

Nam mô Tây phương Cực lạc Thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Phật.

Môn đồ pháp quyến Vĩnh Minh Tự Viện và gia quyến vô cùng thương tiếc báo tin.

Cập nhật ngày Thứ tư, 17 Tháng 7 2013 14:51

Diễn Văn Khai Mạc Lễ Khai Giảng Lớp Học Gia Giáo Tại Tịnh Nghiệp Đạo Tràng An Cư Kiết Hạ Vĩnh Minh Tự Viện

Email In PDF

Nhất Thanh

Kính bạch Chư tôn Hòa thượng Thượng tọa Đại đức Tăng Ni.

Có lẽ, với buổi khai giảng được tổ chức bài bản như thế này, với Vĩnh Minh Tự Viện chúng con, dường như có cái gì đó hơi hình thức, hơi ồn ào. Hẳn có vị suy nghĩ rằng: Quan trọng là nội dung học hành ra sao, chứ tổ chức rườm rà mà giảng dạy chẳng ra gì thì cũng như không.

Cập nhật ngày Thứ hai, 03 Tháng 6 2013 08:52

Lễ Tắm Phật Tại Vĩnh Minh Tự Viện

Email In PDF

Quảng Lăng

Hàng năm, sau khi dự lễ Phật đản tại lễ đài tập trung của huyện, Tăng chúng Vĩnh Minh Tự Viện đã trở về bổn tự để tổ chức lễ tắm Phật trong không khí trang nghiêm và đông đảo của các Phật tử gần xa.

Cập nhật ngày Thứ năm, 30 Tháng 5 2013 09:46

Tịnh Nghiệp Đạo Tràng An Cư Kiết Hạ Vĩnh Minh Tự Viện.

Email In PDF

Quảng Lăng

Theo truyền thống, mỗi năm vào dịp an cư kiết hạ, Tăng ni huyện Đức Trọng vân tập về Tổ đình Hương Nghiêm kiết giới an cư, sau đó ai nấy về lại chùa, thất của mình để tu tập, rồi mỗi nửa tháng lại vân tập về 2 đạo tràng Hương Nghiêm (dành cho Chư Tăng) và đạo tràng Long Châu (dành cho Chư ni). Tuy nhiên giữa Đại giới tràng của Tăng ni Tịnh xứ, từ lâu, cố Hòa thượng Thích Tâm Thanh cũng đã kiến lập một tịnh nghiệp đạo tràng an cư kiết hạ của riêng Vĩnh Minh Tự Viện, hầu tạo cho Tăng chúng bổn tự được cấm túc an cư, công phu bái sám, học tập kinh điển một cách chủ động và nghiêm ngặt hơn.

Cập nhật ngày Thứ tư, 29 Tháng 5 2013 14:37

Trang 10 / 15