Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Mar 23rd

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Tin Tức Hoạt Động Của Vĩnh Minh Tự Viện KHÓC THẦY TÂM MINH

KHÓC THẦY TÂM MINH

Email In PDF

Than ôi! Lặn mất sao khuê
Hỡi ôi! Mờ tăm Bắc đẩu.
Chúng lý xưa nay tìm thầy nương náu
Chư tăng lớn nhỏ noi Thầy tiến tu.
Thầy bỏ Thầy đi dang dở công phu
Kẻ tiếc người thương mịt mù cuộc lữ.
Nghĩa đệ huynh như mây tụ
Tình pháp lữ tợ trăng tan.
Tăng chúng Vĩnh Minh ngấn lệ hai hàng
Phật tử Từ Minh khóc tràn mấy độ.

Nhớ Giác linh Thầy!
Hiền từ, đức độ
Chuẩn mực, trang nghiêm
Chuyện của người Thầy chỉ lặng im
Chuyện của chúng Thầy cười Thầy nói.
Mười năm ở Vĩnh Minh thầy nêu cao chữ Giới
Hai năm ở Từ Minh thầy tiếp nối chữ Nhân
Hết lòng lo khi chúng có việc cần
Tròn tâm nguyện lúc chùa giao chuyện khó
Bao dung cùng chúng nhỏ.
Thân thiện với đệ huynh
Bàng quan cùng mọi chuyện thành bại nhục vinh
Tha thiết với bao điều tu hành giới hạnh.

Nhớ những mùa an cư trời mưa giá lạnh
Bên bếp lửa hồng nướng bánh lùi khoai
Nhớ những buổi chiều ngồi đàm đạo khoan thai
Thầy hứng thú vào trổ tài nấu bếp.
Kể chuyện cười như ngô nếp
Nói chuyện đạo tợ Sư gia
Chúng Vĩnh Minh thân thiết gọi “Ông già”
Kẻ đồng liêu vui vầy xưng “Đạo sĩ”
Phù sanh ôi mộng mỵ
Thế sự thật mơ màng
Nghiệp chướng nào gieo mầm bệnh ly tan
Ngày tháng này bủa màu tang tiễn biệt.

Chốn Kim Cang, kẻ đến người đi, tàn cuộc trăm năm,

thong thả chơn tăng về cõi Phật

Chúng Vĩnh Minh Thầy lui Thầy tới, cạn lòng bốn biển,

ngậm ngùi đại chúng tiếc ân sư.

Thôi Thầy đi về cõi chân như
Chừ kẻ ở nặng tình pháp lữ
Ngưỡng nguyện Giác linh Thầy y theo pháp ngữ
Niệm Phật vãng sanh
Hẹn gặp nhau ở cõi viên thành
Tiêu dao hoàn nguyện.
Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A-di-đà-Phật.

Vĩnh Minh Tự Viện
Trụ trì Thích Nguyên Hiền
Thành kính đảnh l


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Thêm bình luận mới


Mã bảo vệ
Tạo lại