Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Mar 23rd

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Tin Tức Hoạt Động Của Vĩnh Minh Tự Viện

PHƯỚC ÂN THẦY TỔ

Email In PDF

(Viết cho quý huynh đệ ở xa)...

Cập nhật ngày Thứ hai, 30 Tháng 7 2018 16:55

Ý NIỆM ĐẦU XUÂN

Email In PDF

Vĩnh Minh Tự Viện

Cập nhật ngày Chủ nhật, 11 Tháng 2 2018 10:03

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU - VĨNH MINH TỰ VIỆN

Email In PDF

Vĩnh Minh Tự Viện.

Cập nhật ngày Chủ nhật, 24 Tháng 9 2017 08:43

LỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 13 CỐ HÒA THƯỢNG KHAI SƠN VĨNH MINH TỰ VIỆN

Email In PDF

Bài viết: Quảng Đức

Hình ảnh: Thông Tánh - Minh Quang

Thầy đến thầy đi ba cõi đã tan rồi gốc khổ
Con về con lạy một đời chưa thấu được nguồn chơn.

Cập nhật ngày Chủ nhật, 12 Tháng 3 2017 16:19

CÂU ĐỐI XUÂN ĐINH DẬU

Email In PDF

Thích Nguyên Hiền

Cập nhật ngày Thứ ba, 24 Tháng 1 2017 19:08

NGÀY CỨU TRỢ LŨ LỤT THỨ HAI CỦA PHÁI ĐOÀN VĨNH MINH TỰ VIỆN.

Email In PDF

Vĩnh Minh Tự Viện

Cập nhật ngày Thứ tư, 09 Tháng 11 2016 18:39

Trang 2 / 17