Vĩnh Minh Tự Viện

Thursday, Aug 11th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Thơ - Tùy Bút MINH NIÊN KHAI BÚT

MINH NIÊN KHAI BÚT

Email In PDF

Thích Nguyên Hiền

 

明 年 開 筆
MINH NIÊN KHAI BÚT

運 心 於 筆 筆 升 華
Vận tâm ư bút bút thăng hoa
運 意 於 身 事 得 和
Vận ý ư thân sự đắc hòa
枯 木 寒 巖 今 發 祿
Khô mộc hàn nham kim phát lộc
才 知 心 力 永 爲 家
Tài tri tâm lực vĩnh vi gia.

Dịch Nghĩa


KHAI BÚT ĐẦU NĂM

Vận tâm vào bút bút thăng hoa
Vận ý vào thân sự đắc hòa
Đá lạnh cây khô chừ phát lộc
Mới biết tâm kia mãi là nhà