Vĩnh Minh Tự Viện

Monday, May 20th

Last update05:58:26 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Tin Tức Hoạt Động Của Vĩnh Minh Tự Viện CHƯƠNG TRÌNH HOẰNG PHÁP CỦA THƯỢNG TỌA THÍCH NGUYÊN HIỀN TẠI MỸ QUỐC VÀ CANADA TỪ NGÀY 27 / 08 ĐẾN NGÀY 10/ 10 / 2016

CHƯƠNG TRÌNH HOẰNG PHÁP CỦA THƯỢNG TỌA THÍCH NGUYÊN HIỀN TẠI MỸ QUỐC VÀ CANADA TỪ NGÀY 27 / 08 ĐẾN NGÀY 10/ 10 / 2016

Email In PDF

VĨNH MINH TỰ VIỆN

 

*TIỂU BANG CALIFORNIA - MIỀN BẮC

  • Từ Ngày 27/08 Đến Ngày 02/09/ 2016

CHÙA THIÊN ÂN

Thứ Bảy:   Ngày 27 - 08 - 2016
Từ:            7:00 Pm - 9:00 Pm
Chủ Nhật:  Ngày 28 - 08 - 2016
Từ:            10:30 Am - Thuyết Giảng  . LỄ VU LAN
Địa Chỉ:    4354  W   MCKINLEY  AVE
FRESNO  .  CA  93722
Tel:            (559) 547 - 6037

CHÙA PHƯỚC SƠN

Chủ Nhật:  Ngày 28 - 08 - 2016
Từ:            4:30 Pm     Thuyết Giảng . LỄ VU LAN
Địa Chỉ:    1623 SAINT   FRANCIS AVE
MODESTO,    CA  95356
Tel:            (510) 677 - 4566 / (209) 545 - 1944

CHÙA AN LẠC

CHÚNG LIÊN HOA

Thứ Hai:    Ngày 29  - 08 - 2016
Từ:             10:00 Am - 12:00 Pm
Địa Chỉ:     1647  E  SAN FERNANDO   ST
SAN JOSE, CA  95116
Tel:             (408) 254 - 1710

ĐẠO TRÀNG QUAN ÂM

Thứ Ba:      Ngày 30 - 08 - 2016
Từ:             10:00 Am - 5:00 Pm
Địa Chỉ:     1134  ROBERTS  AVE
SAN JOSE,  CA  95122

CHÙA DUYÊN GIÁC

Thứ Tư:       Ngày 01 - 09 - 2016
Từ:              7:00 Pm - 9:00 Pm
Địa Chỉ:       97  FOSS  AVE.  SAN JOSE, CA  95116
Tel:              (408) 828 - 5707

NIỆM PHẬT ĐƯỜNG FREMONT

Thứ Năm    Ngày 31 - 08 - 2016
Từ:             7:00 Pm - 9:00 Pm
Địa Chỉ:     4273  SOLAR WAY
FREMONT, CA  94538
Tel:             (510) 623 - 9485

* TIỂU BANG CALIFORNIA - MIỀN NAM

  • Từ Ngày 02 Đến Ngày 05 / 09 / 2016

BANG SEATTLE – TIỂU BANG WASINGTON

CHÙA BÁT NHÃ

Thứ Bảy:      Ngày 03 - 09 - 2016
Từ:               8:00 Am – 5:00 Pm   TU HỌC MỘT NGÀY
Chủ Nhật     Ngày 04 - 09 – 2016
Từ:               8:00 Am – 9:30 Pm
Tel:               (714) 944 - 5830

CHÙA PHỔ HIỀN

Chủ Nhật:     Ngày 04 - 09 - 2016
Từ:               10:00 Am - 12:00 Pm
Địa Chỉ:       10222  LARSON  AVE
GARDEN GROVE,  CA  92843
Tel:               (714) 537 - 2234 / (714) 878 - 4294

* TIỂU BANG  NEVADA

  • Từ Ngày 05 Đến Ngày 08 / 09 / 2016

CHÙA LIÊN HOA

Thứ Tư:       Ngày 07 - 09 - 2016
Từ:              11:00 Am – 12: 00 Pm
Địa Chỉ:      6233  W  FAIRBANKS  AVE
LAS VEGAS.  NV 89103
Tel:              (714) 878 - 4294

ĐẠO TRÀNG ƯU ĐÀM

Thứ Tư:       Ngày 07 - 09 - 2016
Từ:               4:00 Pm - 6:00 Pm
Địa Chỉ:       8946  CORAL SHALE  ST
LAS VEGAS,  NV 89123
Tel:               (702)  806 - 3355    

-    5:55 NGÀY 08 THÁNG 09: ĐẾN HOUSTON, TEXAS

-    NGÀY 09 THÁNG 09: ĐẠO TRÀNG LIÊN HOA, SAN ANTONIO TEXAS

-    NGÀY 10 THÁNG 09: LỄ THẮP NẾN CẦU NGUYỆN

ĐẠO TRÀNG TỊNH ĐỘ LIÊN HỮU, AUSTIN TEXAS

-    NGÀY 11 THÁNG 09

07:30 Am:  NI VIỆN DIỆU NHÂN - ORLANDO FLORIDA

-    NGÀY 11 THÁNG 09

10:00 Am:  ĐẠO TRÀNG LIÊN HỮU

-    NGÀY 18 THÁNG 09: LỄ AN VỊ PHẬT CHÙA VĨNH MINH -

BATON ROUGE LOUISIANA

-    NGÀY 20 THÁNG 09: CHÙA LINH QUANG - PHILADELPHIA

-    NGÀY 21 THÁNG 09: ĐẾN NEW YORK

-    NGÀY 22 THÁNG 09: CHÙA KIM QUANG - TORONTO CANADA

-    NGÀY 24 THÁNG 09: KHOÁ TU MỘT NGÀY TẠI CHÙA TỪ THUYỀN -

(TỪ 9H00 AM ĐẾN 5:00.Pm).

-    NGÀY 25 THÁNG 09: KHÓA TU TỊNH NIỆM CHÙA TỪ THUYỀN -

ERMINGTON CANADA

10:00 Am ĐẾN 11:30 Pm: THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA TỪ THUYỀN.

-    NGÀY 02 THÁNG 10: CHÙA QUAN ÂM - TORONTO CANADA.

-    NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2016: ĐẾN MONTREAL.

-    CHỦ NHẬT NGÀY 2 THÁNG 10 NĂM 2016:

10:00 ĐẾN 12:00 Am: THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA QUAN ÂM MONTREAL.

-    THỨ BA NGÀY 4 THÁNG 10 NĂM 2016:

BAY SANG CALGARY (NỐI CHUYẾN TẠI TORONTO, THAM QUAN BUỔI TỐI TẠI CALGERY)

-    THỨ TƯ NGÀY 5 THÁNG 9 NĂM 2016:

10H ĐẾN 12H Am: THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA PHƯƠNG LIÊN, CALGERY.

13H: ĐẾN EDMONTON, THAM QUAN VÀ NGHỉ LẠI ĐÊM.

-
THỨ NĂM NGÀY 6 THÁNG 9 NĂM 2016:

10H ĐẾN 12H AM: THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA PHỔ ĐỨC, CALGERY.

- THỨ SÁU NGÀY 7 THÁNG 10 NĂM 2016:

BAY QUA VANCOUVER, BUỔI CHIỀU THUYẾT GIẢNG TẠI TRANG TRẠI NẤM.

-    THỨ BẢY NGÀY 8 THÁNG 10 NĂM 2016:

11:00 ĐẾN 12:30 Pm: THUYẾT GIẢNG TẠI ĐẠO TRÀNG PHÁP HOA, VANCOUVER.

BUỔI CHIỀU THAM QUAN THÀNH PHỐ, BUỔI TỐI QUA PHÀ ĐI VICTORIA

-    CHỦ NHẬT NGÀY 9 THÁNG 10 NĂM 2016

11H ĐẾN 12:30: THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA VẠN HẠNH, VICTORIA.

BUỔI CHIỀU THAM QUAN THÀNH PHỐ, BUỔI TỐI QUA PHÀ VẾ LẠI VANCOUVER

-    NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2016:

11:00 Am BAY VẾ VIẾT NAM TẠI PHI TRƯỜNG VANCOUVER.

- HOÀN MÃN

Thêm bình luận mới


Mã bảo vệ
Tạo lại