Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Feb 23rd

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Tin Tức Hoạt Động Của Vĩnh Minh Tự Viện Lễ Cúng Dường Trai Tăng Và Lễ Tịch Điện Cụ Bà Trần Thị Đóa

Lễ Cúng Dường Trai Tăng Và Lễ Tịch Điện Cụ Bà Trần Thị Đóa

Email In PDF

Vĩnh Minh Tự Viện

Lễ cúng dường Trai Tăng.

Trưởng lão HT.Thượng Trí hạ Hải, viện chủ tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang tỉnh Quảng Trị Chứng Minh Tang Lễ.

HT.Thượng Phước hạ Chánh trụ trì chùa An Cựu, Sám chủ đàn tràng

Thượng Tọa Thích Hải Tạng trụ trì chùa Long An tỉnh Quảng Trị, Pháp sư đàn tràng.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: