Vĩnh Minh Tự Viện

Monday, Oct 18th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Thơ - Tùy Bút CÂU ĐỐI XUÂN ẤT MÙI

CÂU ĐỐI XUÂN ẤT MÙI

Email In PDF

Thích Nguyên Hiền

 

Cuối năm ai cũng đến xin câu đối treo Tết, mỗi nhà mỗi cảnh, tùy theo đó mà tôi cho. Xin gom lại vài câu thích thích hầu bạn đọc cho vui:

CÂU ĐỐI HÁN

1.

禄發庭前, 決信明年歡喜事
花開園後,可瞻來日勝光心

Lộc phát đình điền, quyết tín minh niên hoan hỷ sự
Hoa khai viên hậu, khả chiêm lai nhật thắng quang tâm.

Tạm dịch:

Sân trước lộc khai, tin chắc sang năm niềm hoan hỷ
Vườn sau hoa nở, ước chừng ngày mới ý phong quang

2.

任運時來,鐘點交承梅發祿
随緣春到,鼓撞元旦木化龍

Nhậm vận thời lai, chung điểm giao thừa mai phát lộc
Tùy duyên xuân đáo, cổ tràng nguyên đán mộc hóa long

Tạm dịch:

Thời tiết giao mùa, chuông điểm giao thừa mai phát lộc
Tết xuân tùy vận, trống ngân nguyên đán trúc hóa rồng

3.

仰望尊容, 慚深恩未報
低垂隻影,愧自己不才

Ngưỡng vọng tôn dung, tàm thâm ân vị báo
Đê thùy chích ảnh, quý tự kỷ bất tài

Tạm dịch:

Nhìn chân dung Thầy, hổ ân sâu chưa trả
Cúi nhìn chiếc bóng, thẹn tự kỷ bất tài

4.

甲午年過,馬走如飛乘福到
乙未春至,羊行似蹇笑財來

Giáp Ngọ niên qua, mã tẩu như phi thừa phước đáo
Ất Mùi xuân chí, dương hành tợ kiển tiếu tài lai

Tạm dịch:

Năm Giáp Ngọ qua, ngựa chạy như bay mang phước đến
Xuân Ất Mùi tới, dê đi như nhảy đón tài sang

5.

十口囗包之謂固
三日人間却是春

Thập khẩu vi bao chi vị cố
Tam nhật nhân gian khước thị xuân

Tạm dịch:

Nhiều người nắm tay lại thì trở nên kiên cố
Ba ngày trong cõi nhân gian cũng gọi là xuân

(Câu đối này không chú trọng lắm về nghĩa, chủ yếu là chơi chữ: Chữ thập và chữ khẩu, nếu có bộ vi bao quanh nữa thì thành chữ cố; Chữ tam, chữ nhân trên chữ nhật thì tạo thành chữ xuân)

CÂU ĐỐI VIỆT

1.    Nhè nhẹ xuân về, trời đất giao hòa tâm lắng đọng
Dịu dàng mai nở, nước non mờ ảo ý thanh tân

2.    Đạm bạc chùa quê, ơn nghĩa Thầy trò vui vị Tết
Đơn sơ làng cũ, tình thâm huynh đệ đượm hương xuân

3.    Ngắm nụ lan thơm, nhớ mãi nụ cười trong nắng sớm
Nhấp chung trà đậm, thương hoài giọt lệ cuối chiều xưa

Thêm bình luận mới


Mã bảo vệ
Tạo lại