Vĩnh Minh Tự Viện

Thursday, Apr 18th

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Phật Học Kinh

Tổng Quan Về Bốn Bộ A Hàm

Email In PDF

Bốn bộ A Hàm là một kho tàng văn học vô cùng phong phú và sinh động về cả thể loại lẫn nội dung tư tưởng. Toàn bộ kinh văn chứa đựng hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống, từ sự phản ánh hoàn cảnh xã hội Ấn Độ hồi thế kỷ thứ VI trước Tây lịch, cho đến những tập tục, tư tưởng triết học, tôn giáo, giai cấp...

Kinh Ví Dụ Con Rắn (Thích Minh Châu)

Email In PDF

Anttha chấp thủ các dục không phải là chướng ngại và Đức Thế Tôn giải thích các dục là chướng ngại pháp với 10 ví dụ nêu rõ các dục là vui ít, khổ nhiều, não nhiều, và các nguy hiểm nơi đây lại nhiều hơn.
Bất cứ sắc pháp nào, thọ pháp nào, tưởng pháp nào, hành pháp nào, thức pháp nào, quá khứ tương lai hiện tại, nội hay ngoại thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả các pháp ấy là "cái này không phải của tôi, không phải là tôi, không phải tự ngã của tôi"; cần phải như thật quán với trí tuệ.

Kinh Bát Chu Tam Muội

Email In PDF

Kinh Bát Chu Tam Muội
Ðời Tùy Tam Tạng, Khất Ða và Cấp Ða
Việt dịch: HT Thích Minh Lễ

Tựa
Hiệp Khắc Ba Bộ Kinh Niệm Phật Viên ÐốnLời Nói Ðầu

Cập nhật ngày Thứ năm, 05 Tháng 4 2012 23:23

Đức Phật Thuyết Kinh Pháp Diệt Tận

Email In PDF

Đức Phật Thuyết Kinh Pháp Diệt Tận

Việt dịch: Thích Nhuận Châu


Trích từ sao lục của SENG YU Bản dịch Hán văn: Vô danh
Đại Chánh Tạng Quyển 13 Hịệt 1118 Số 396 Niết Bàn Bộ
Bản dịch Anh ngữ: Tỷ-khưu THÍCH HẰNG THẬT Vạn Phật Thánh Thành - Hoa Kỳ
Bản dịch Việt ngữ: THÍCH NHUẬN CHÂU (Tịnh thất Từ Nghiêm, Đại Tòng Lâm)
Ban Việt Dịch Vạn Phật Thánh Thành đối chiếu Hán văn và hiệu đính


Kệ khai kinh

Phật pháp cao siêu rất thẳm sâu,
Trăm ngàn muôn kiếp khó tầm cầu.
Con nay nghe thấy chuyên trì tụng,
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

Cập nhật ngày Thứ ba, 27 Tháng 3 2012 21:31

Kinh Hoa Nghiêm (GAṆḌAVYŪHA): Lý Tưởng Bồ Tát Và Phật

Email In PDF

1

Nếu chúng ta bước vào Hoa nghiêm (Gaṇḍavyūha)[1] sau khi qua Lăng già (Laṅkāvatāra) Kim cang (Vajracchedika), Niết-bàn (Parinirvāṇa), hay sau Pháp hoa (Saddharma-puṇḍarīka) và Vô lượng thọ (Sukhāvatīvyūha), thì đây là một cuộc thay đổi toàn diện trên sân khấu mà tấn kịch tôn giáo vĩ đại của Phật giáo Đại thừa được

Cập nhật ngày Thứ bảy, 25 Tháng 2 2012 20:40

Quá Trình Hình Thành Đại Tạng Kinh Chữ Hán

Email In PDF

Đại Tạng Kinh chữ Hán là một bộ tổng vựng các kinh sách Phật Giáo, nhưng bao gồm rất nhiều lĩnh vực như : triết học, lịch sử, ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật, lịch toán, y dược, thiên văn... Đây là một kết tinh của văn hóa Trung Quốc và văn hóa nước ngoài có ảnh hưởng sâu xa đối với sự phát triển của văn hóa thế giới. Đại Tạng Kinh là một tư liệu không thể thiếu nếu chúng ta ngày nay muốn nghiên cứu về văn hóa thế giới.

Cập nhật ngày Thứ ba, 14 Tháng 2 2012 11:12

Trang 6 / 7