Vĩnh Minh Tự Viện

Sunday, Feb 24th

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Phật Học Kinh

Giới Thiệu Về Tạng Luật

Email In PDF

GIỚI THIỆU VỀ TẠNG LUẬT
Tỳ khưu Indacanda (Trương đình Dũng)

Tạng Luật (Vinayapiṭaka) thuộc về Tam Tạng (Tipiṭaka) là những lời dạy và quy định của đức Phật về các vấn đề có liên quan đến cuộc sống và sự sinh hoạt của các thành viên cũng như các công việc của hội chúng, trong đó, chủ yếu đề cập đến các tỳ khưu, một phần dành cho tỳ khưu ni, đồng thời một số vấn đề có thể áp dụng cho hàng tại gia cư sĩ cũng được tìm thấy.

Cập nhật ngày Thứ sáu, 10 Tháng 5 2013 08:53

Giới Thiệu Kinh Điềm Lành

Email In PDF

GIỚI THIỆU KINH ĐIỀM LÀNH
(Mangala Sutta)
Bình Anson

Kinh Điềm Lành (Mangala Sutta) -- còn có tên là kinh Phước Đức hay kinh Hạnh Phúc -- là bài kinh số 5 trong Tiểu Tụng (Khuddakapātha), thuộc Tiểu Bộ (Khuddhaka Nikāya). Đây là một bài kinh rất phổ thông tại các quốc gia Phật giáo Nam truyền và thường được chư Tăng tụng và thuyết giảng trong các dịp lễ. Ở đây, chúng tôi xin trình bày tóm tắt sơ lược nội dung bài kinh.

Cập nhật ngày Thứ sáu, 10 Tháng 5 2013 08:33

Giới Thiệu Kinh Thắng Man

Email In PDF

Thích Tuệ Sỹ

«Phật tính bình đẳng trong tất cả chúng sinh,» hiểu được điều này bằng những suy luận của lý trí không phải là khó, nhưng hiểu bằng tất cả tâm nguyện và chí hướng cao cả, để rồi nổ lực dũng mãnh, kiên quyết mà thành tựu, thì ngay cả đến những bậc thiện trí của thế gian nhiều khi cũng phải phân vân.
GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT

Cập nhật ngày Thứ sáu, 10 Tháng 5 2013 08:37

Dịch Nghĩa Chữ Phạn Trong Tựa Của Chú Lăng Nghiêm

Email In PDF

TS Huệ Dân

Sitātapatrā trong Phật học còn có nghĩa là tên của một vị thần nữ hộ trì phật pháp có cái lọng trắng. Hán Việt gọi là Thiên Nữ Bạch Tản Cái hay Bạch Tản Cái Phật Mẫu. Vị thần nữ hộ trì phật pháp này trong Phật giáo đại thừa xem như đức Quan thế âm bồ tát, bởi vì tinh tuý của bà chính là trí tuệ và từ bi vô lượng.

Cập nhật ngày Thứ hai, 01 Tháng 4 2013 08:28

Giới thiệu Tương Ưng Bộ Kinh

Email In PDF

Gs. U KO LAY - Tỳ khưu ni Huyền Châu dịch

Bộ sưu tập này gồm những bài kinh trong Tạng Kinh được gọi Tương Ưng Bộ Kinh gồm 7.762 bài có độ dài không đều.

Cập nhật ngày Thứ ba, 12 Tháng 3 2013 10:11

Giới Thiệu Kinh Điềm Lành

Email In PDF

(Mangala Sutta)

Bình Anson

Kinh Điềm Lành (Mangala Sutta) -- còn có tên là kinh Phước Đức hay kinh Hạnh Phúc -- là bài kinh số 5 trong Tiểu Tụng (Khuddakapātha), thuộc Tiểu Bộ (Khuddhaka Nikāya). Đây là một bài kinh rất phổ thông tại các quốc gia Phật giáo Nam truyền và thường được chư Tăng tụng và thuyết giảng trong các dịp lễ. Ở đây, chúng tôi xin trình bày tóm tắt sơ lược nội dung bài kinh.

Cập nhật ngày Thứ ba, 05 Tháng 3 2013 09:52

Trang 2 / 7