Vĩnh Minh Tự Viện

Thursday, Apr 18th

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Văn Hóa - Văn Học - Nghệ Thuật Thơ

Vũ Hoàng Chương Rhấu Thị Lẽ Vô Thường

Email In PDF

Tâm Nhiên

Thi sĩ Vũ Hoàng Chương sinh năm 1916, quê gốc Nam Định. Lớn lên ở Hà Nội,  đỗ tú tài 1937, Nho học, Tây học đều thông suốt, học Luật khoa nửa chừng rồi bỏ. Có một thời làm kiểm soát sở Hỏa xa Đông Dương rồi cũng bỏ, đi dạy học ở Thái Bình, Hải Phòng. Sống phóng khoáng giang hồ lãng tử.

Cập nhật ngày Thứ hai, 10 Tháng 6 2013 08:20

Tháng Năm

Email In PDF

Thích Nữ Tịnh Quang

Cập nhật ngày Thứ ba, 04 Tháng 6 2013 08:43

Tháng Năm

Email In PDF

Thích Nữ Tịnh Quang

Cập nhật ngày Thứ sáu, 31 Tháng 5 2013 21:54

Sống Chết Đều Như Chơi

Email In PDF

Tâm Nhiên

Cập nhật ngày Thứ tư, 08 Tháng 5 2013 08:54

Ân Sư

Email In PDF

Phan Như

Cập nhật ngày Thứ hai, 29 Tháng 4 2013 08:58

Hư Vân Hòa Thượng

Email In PDF

Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm cảm tác

Cập nhật ngày Thứ sáu, 26 Tháng 4 2013 08:24

Trang 5 / 18