Vĩnh Minh Tự Viện

Sunday, Dec 16th

Last update06:30:55 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Văn Hóa - Văn Học - Nghệ Thuật Thơ

Trước Mộ Phần Sám Hối

Email In PDF

 

Con quỳ xuống

Cập nhật ngày Thứ ba, 14 Tháng 2 2012 12:40

Bên Này Cát Bụi (tặng Nhất Thanh)

Email In PDF

Mẹ sinh con giữa hợp tan
Cho nên cũng vội đôi đàng âm dương

Mới hay đây cõi vô thường
Bàng hoàng sực tỉnh cơn trường mộng mê

Cập nhật ngày Thứ ba, 14 Tháng 2 2012 12:40

Cõi Thơ Phạm Phú Hải

Email In PDF

Hạ bút viết về cõi thơ Phạm Phú Hải, tôi chợt nhớ hai câu thơ của Tuệ Trung Thượng Sĩ:

“Nhân gian tận kiến thiên sơn hiển
Thùy thính cô viên đề xứ thâm

Cập nhật ngày Thứ ba, 14 Tháng 2 2012 12:42

Trang 18 / 18