Vĩnh Minh Tự Viện

Sunday, Sep 23rd

Last update04:49:40 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Kinh Chú
Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
21 Kinh Dược Sư (Nghĩa Việt) - Thích Trí Thoát tri tung Thích Trí Thoát tri tung 3784
22 Niệm Phật kinh hành - Thay Thich Tri Thoat & Thich Tuong Tri (Niem) Thay Thich Tri Thoat & Thich Tuong Tri 3921
23 Tụng Kinh Thiện Ác Nhân Qủa - Thầy Thích Huệ Duyên Thích Huệ Duyên Tụng 5107
24 Hồng Danh Sám Hối - Thích Trí Thoát tri tung Thích Trí Thoát Tụng 2855
25 Kinh Hồng Danh Sám Hối - Sư Huệ Duyên tụng Sư Huệ Duyên Tụng 3325
26 Kinh Tụng Kinh Từ Bi Thủy Sám _ Quyển Hạ . 3275
27 Kinh Tụng Kinh Từ Bi Thủy Sám _ Quyển Trung . 3178
28 Kinh Tụng Kinh Từ Bi Thủy Sám _ Quyển Thượng . 3836
29 Kinh Địa Tạng Quyển Hạ _ Thích Trí Thoát Tụng . 2523
30 Kinh Địa Tạng Quyển Trung _ Thích Trí Thoát Tụng . 2587
31 Kinh Địa Tạng Quyển Thượng _ Thích Trí Thoát Tụng . 2482
32 Kinh A Di Đà _ Thích Trí Thoát Tụng . 2717
33 Kinh Vô Lượng Thọ -Thích Trí Thoát Tụng Thích Trí Thoát Tụng 4135
34 Án Ma Ni Bát Di Hồng Thích Trí Thoát Tụng 2114
35 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà Thích Trí Thoát Tụng 2272
36 kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Thích Trí Thoát Tụng Thích Trí Thoát Tụng 30088
37 Kinh Dược sư - ĐĐ. Thích Huyền Ý - ĐĐ. Thích Huyền Ý 3914
38 Sám Cầu Siêu Báo Ân Cha Mẹ - ĐĐ. Thích Huyền Ý Tụng ĐĐ. Thích Huyền Ý Tụng 18708
39 Kinh Lăng Nghiêm và Thập Chú - ĐĐ. Thích Huyền Ý tụng ĐĐ. Thích Huyền Ý tụng 3394
40 Kinh Vu Lan - ĐĐ Thích Huyền Ý Tụng Thích Huyền Ý Tụng 3549

Trang 2 / 3