Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Feb 23rd

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Kinh Chú Kinh Pháp Cú

Kinh Pháp Cú

Email In PDF

Bản dịch: Tịnh Minh

Minh họa thư pháp của Đăng Học - Giọng đọc: Đăng Học, Lâm Ánh Ngọc


JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.