Vĩnh Minh Tự Viện

Thursday, Mar 21st

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Kinh Chú Kinh Lăng Già

Kinh Lăng Già

Email In PDF
Mục lục bài viết
Kinh Lăng Già
Kinh Lăng Già 01
Kinh Lăng Già 02
Kinh Lăng Già 03
Kinh Lăng Già 04
Kinh Lăng Già 05
Tất cả các trang

 

 

 

 

 

 

 

Yếu chỉ của Kinh Lăng Già là dùng nghĩa Duy Thức để phá kiến chấp của ngoại đạo, vì danh từ và nghĩa lý của ngoại đạo cũng tựa như lời Phật, xem thì ngoại đạo với Phật hai ý khác hẳn, ngoại đạo có Sở trụ mà Phật thì Vô sở trụ, nếu độc giả xem xét kỹ sẽ tự thấy rõ.

Tác giả: nhà Tống: Pháp sư Tam Tạng Ấn Độ Cầu Na Bạt Đà La

Dịch: Thích Duy Lực