Vĩnh Minh Tự Viện

Sunday, Sep 23rd

Last update04:49:40 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Kinh Chú Kinh Na Tiên Tỳ Kheo

Kinh Na Tiên Tỳ Kheo

Email In PDF
Mục lục bài viết
Kinh Na Tiên Tỳ Kheo
1. Na Tiên Vấn Đáp 1
2. Na Tiên Vấn Đáp 2
3. Na Tiên Vấn Đáp 3
Tất cả các trang

 

 

 

 

 

 

 

Na Tiên Tỳ Kheo Kinh là một bộ kinh phản ảnh đầy đủ những đường nét chính của Giáo lý Nguyên Thủy. Nhưng nếu chỉ có thế thôi thì kinh này chỉ là một bản trùng tuyên vô vị, không đáng được có một địa vị Tam Tạng Thánh Giáo.

Ðặc sắc của kinh này dĩ nhiên không phải ở chỗ trùng tuyên vô bổ ấy. Ðặc tánh của nó là chính ở những ví dụ rất khế lý và khế cơ mà Ngài Na Tiên đã khéo sử dụng để làm sáng tỏ các chủ điểm giáo lý căn bản của Phật Giáo Nguyên Thủy. Các ví dụ rất linh động ấy là hoàn toàn do ngài sáng chế để đóng góp vào chánh pháp và thúc đẩy bánh xe Chánh Pháp chuyển mau thêm

Tác giả: Hán Tạng: Phụ Ðông Tấn Lục

Dịch: Cao Hữu Đính

Diễn đọc: Đức Uy, Huy Hồ, Nguyễn Vinh, Ngọc Mỹ, Hà Thao

Nguồn: Diệu Pháp Âm