Vĩnh Minh Tự Viện

Tuesday, Aug 14th

Last update08:12:28 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Tin Tức Hoạt Động Của Vĩnh Minh Tự Viện ĐÔI DÒNG LƯỢC SỬ VÀ CẢM NIỆM CỦA CHƯ HUYNH ĐỆ THUỘC TÔNG MÔN VĨNH MINH ĐỌC TRONG TANG LỄ SƯ CÔ THÍCH NỮ NGUYÊN CÚC.

ĐÔI DÒNG LƯỢC SỬ VÀ CẢM NIỆM CỦA CHƯ HUYNH ĐỆ THUỘC TÔNG MÔN VĨNH MINH ĐỌC TRONG TANG LỄ SƯ CÔ THÍCH NỮ NGUYÊN CÚC.

Email In PDF

Vĩnh Minh Tự Viện

Hình Ảnh: Minh Quang

Nam mô Ta bà giáo chủ Điều Ngự Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Nam mô Tây phương cực lạc thế giới Đại từ Đại bi tiếp dẫn Đạo sư A-di-đà-Phật.

Nam mô Vĩnh Minh Đường Thượng Tự Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tam Thế, húy thượng Tâm hạ Thanh, tự giải Tịnh hiệu Chơn Nghiêm Bổn sư Hòa thượng thùy từ chứng giám.

Ngưỡng bạch hòa thượng chứng minh. Ngưỡng bạch Chư tôn Thượng tọa Đại đức Tăng, quý Ni trưởng, Ni sư, chư Đại đức Ni.

Kính thưa toàn thể quý Đạo hữu Phật tử đang hiện diện hôm nay.

Màu con mắt bên màu xuân xiêu đỏ
Đứng bên kia nhìn trở lại bên này
Gió lay lắt bốn phương về dồn tụ
Bụi thu mờ ai phủi với hai tay.

Sư cô Thích nữ Nguyên Cúc, pháp tự Quang Thọ, pháp hiệu Đạo Linh, thế danh Võ Thị Trúc Mai, sinh năm 1953 tại xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam. Thân phụ là cụ ông Võ Trắc, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Sốt. Xuất thân trong một gia đình nghèo khó với 6 chị em, chiến tranh ly tán, Sư cô theo gia đình vào Nam lập nghiệp. Thời buổi gạo châu củi quế, điều kiện khó khăn, âu đó cũng là thuận duyên để Sư cô khỏi vướng bụi trần, tần tảo cùng các em vượt qua gian khổ, đằng đẳng hết tuổi xuân thì.

Năm 1991, Sư cô đến Vĩnh Minh Tự Viện xin thế phát xuất gia, cùng chúng huynh đệ học kinh học giới, chấp tác sớm hôm, trải qua bao năm tháng tu hành, an thân lập mạng nơi tiếng kệ lời kinh, an bằng lạc đạo cùng Thiền môn hôm sớm.

Sau khi Hòa thượng Tôn sư viên tịch, Sư cô cùng huynh đệ Ni chúng ra ở hẳn tại Ni viện Diệu Nhân. Được một thời gian, do lớn tuổi cũng như nhu cầu tìm nơi yên tĩnh, ít người để dễ tu niệm, Sư cô xin phép Sư trụ trì Ni viện Diệu Nhân được xuất chúng để tìm nơi tu học. Trải qua nhiều nơi, cuối cùng Sư cô cất được một ngôi Tịnh thất nằm ngay trong lòng Tịnh xứ Hương Nghiêm, niềm vui rất lớn vì được gần Thầy, gần Tổ, gần chúng huynh đệ, gần Đạo tràng Long Châu để tiện việc bố tát, nương đức quý Ni trưởng lớn tu học, khi có việc cần thì lui tới với huynh đệ, phụ giúp bếp núc trong các dịp lễ lược. Suốt một đời cơ cực, tuổi lục tuần mới được chút thảnh thơi.

Đầu năm Bính Thân, được sự trợ duyên của vài thí chủ, Sư cô quyết định xây dựng một ngôi chánh điện khiêm tốn trước ngôi Tịnh thất để có chỗ thờ Phật, thờ Thầy cùng song thân phụ mẫu. Mọi việc giống như linh cảm trước, Sư cô gấp rút hoàn thiện ngôi chánh điện, tráng sân, dựng cổng. Khi thợ cửa, thợ sơn còn chưa làm xong thì một phút nóng đầu ấm trán, Sư cô xả báo an tường về với cõi Phật, lúc 7 giờ sáng ngày 25 tháng 05 năm Bính Thân, hưởng thọ 64 tuổi, 22 hạ lạp.

Giờ phút này, xin phép Chư tôn đức cùng toàn thể liệt quý vị cho chúng con được vài phút có đôi lời ai điếu với huynh đệ của chúng con.

Cô Cúc ơi! Thế là hết phải không Sư cô!
Lúc Sư huynh lìa chùa ra đi thì Sư muội chưa đến.
Khi trở về thì thấy cô chạy ra chắp tay chào lạy Sư huynh
Bà con kiếp nào mà cùng Thầy cùng Tổ giữa cuộc nhân sinh.
Chỉ biết mở lòng đón nhận với trọn vẹn tâm tình cuộc lữ
Thầy của mình bao dung chẳng phân biệt trẻ già nam nữ.
Chẳng lựa chọn dù tật nguyền bệnh hoạn hay mẫn tiệp thông minh
Hễ muốn tu thì Thầy độ hết miễn thật tình.
Miễn chịu khó, chịu thương, chịu tu, chịu học
Đức của Thầy sáng ngời như ánh ngọc.
Nghĩa huynh đệ như nước với sữa chan hòa
Đã hữu duyên làm huynh đệ một nhà.
Thì thương hết dù đúng sai hay dở
Nhớ Chơn linh Sư cô!
Những ngày gian khổ.
Cùng huynh đệ bữa cháo bữa cơm.
Bao kỷ niệm vui buồn ôi đêm thảo ngày thơm
Kể sao hết chuyện hầu Thầy hầu chúng.
Thầy Tổ đi rồi huynh đệ mình lúng túng
Người đi xa, kẻ ở lại, ngập ngừng.
Vĩnh Minh, Diệu Nhân tách biệt chẳng đặng đừng
Vẫn là một bao sẻ chia khốn khó.
Tuổi đã lớn cô muốn tìm chỗ ở
Gần đệ huynh nhưng phải được riêng tư.
Am nọ thất này mười cảnh có dư
Đến cuối đời mới lập được Phước Minh Tịnh Thất.
Khi Vĩnh Minh có việc cô ra vào tất bật
Lúc Diệu Nhân hữu sự cô cũng lên xuống lo toan.
Đám sá một tay bếp núc chu toàn
Với đệ với huynh nhẹ nhàng hoan hỷ.
Dòng đời ôi mộng mỵ
Cuộc sống tợ chiêm bao.
Một sớm ra đi chưa kịp vẫy tay chào
Huynh đệ tiếc thương giọt lệ nào giấu kín.
Sư cô Nguyên Cúc ơi!
Những buồn giận đúng sai, những nỗi niềm câm nín
Hãy xả buông như bỏ chiếc dép bên đường.
Nhà cửa đất đai tình cảm tiếc thương
Hãy xả bỏ như nụ cười mây trắng.

Sư cô Nguyên Cúc ơi!

Nghe tin Sư cô mất, chẳng ai bảo ai, huynh đệ ở xa về đông đủ. Thầy Nguyên Tân, thầy Nguyên Thái ở tận Phú Thọ, Vĩnh Phúc cũng vào. Thầy Nguyên Đức, thầy Nguyên Vân ở Sài Gòn, thầy Nguyên Trung ở Đồng Nai cũng lên. Đại sư tỷ Nguyên Thảo ở Đại Tùng Lâm cũng đã về, cô Nguyên Vy ở Ninh Thuận, cô Nguyên Lý ở Long Thành cũng đã đến. Qúy Sư huynh Nguyên Tâm, Nguyên Hân, Nguyên Đài, Đồng Tiếc, cũng như toàn thể huynh đệ đều xúm xít không thiếu một ai. Sư cô có thấy vui không? Sư cô sống tình cảm thế nào mà huynh đệ tiếc thương quý kính như thế? Đời Sư cô như thế là mãn nguyện rồi phải không? Hôm qua HT Toại Châu. Ni trưởng Thông Hoàn cùng Tăng ni Tịnh xứ đã rước linh vị Sư cô về Vĩnh Minh lạy Phật lạy Tổ cũng như tụng giới bố tát cho Sư cô. Như thế là Sư cô phước báo lắm đó. Hãy nương nơi Tịnh đức Tăng gìa, phát lòng Bồ-đề, niệm Phật A-di-đà mà vãng sanh Tịnh độ.

Thôi! Sư huynh xin dứt lời. Và không biết gì hơn, cúi đầu lạy tạ nhân duyên gặp gỡ trong cuộc đời này. Tinh tấn lên Sư cô nhé!

Nam mô A-di-đà-Phật.

Lễ cung thỉnh nhục thân của cố Sư cô Thích Nữ Nguyên Cúc nhập kim quan

Gia Quyến

Ni chúng Đạo tràng Long Châu.

Đạo tràng Bát Quan Trai Vĩnh Minh Tự Viện


Cung thỉnh linh mô triệu Tổ

Lễ Bố Tát


Cúng Thí Thực Âm Linh Cô hồnChư huynh đệ trong Tông môn Vĩnh Minh

Lễ Truy Niệm Sư Cô Thích Nữ Nguyên Cúc
Sư huynh Nguyên Hiền đọc đôi dòng lược sử và cảm niệm của chư huynh đệ

thuộc tông môn Vĩnh Minh trước khi đưa Sư cô nhập tháp.

Giây phút ngậm ngùi của người ở lại


MC. Trung Pháp


Cung thỉnh nhục thân Sư cô nhập thápLễ an sàng chơn linhTin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Thêm bình luận mới


Mã bảo vệ
Tạo lại