Vĩnh Minh Tự Viện

Sunday, Sep 23rd

Last update04:49:40 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Văn Hóa - Văn Học - Nghệ Thuật Phim Phật Giáo

Sự Tích Địa Tạng Vương Bồ Tát

Email In PDF

Đã xuất bản vào 18-05-2012

Phim hoat hình Phật Giáo: Sự Tích Địa Tạng Vương Bồ Tát

The Story of Earth Store Bodhisattva [Cartoon Buddhist 3D]

Cập nhật ngày Thứ hai, 29 Tháng 4 2013 09:05

Bảy Kỳ Quan Thế Giới Phật Giáo - Phim Tài Liệu Của BBC

Email In PDF

Nguồn: Phatam.com

Cập nhật ngày Chủ nhật, 09 Tháng 6 2013 08:55

Kinh Di Lac Bồ Tát Thượng Sanh

Email In PDF

Kinh Di Lac Bồ Tát Thượng Sanh

Cập nhật ngày Chủ nhật, 09 Tháng 6 2013 08:57

Tân Tế Công 2011 Full HD

Email In PDF

Tân Tế Công 2011 Full HD - Thuyết Minh

Cập nhật ngày Thứ sáu, 18 Tháng 1 2013 11:06

Chú Sa Di Hoan Hỷ Nhìn Cuộc Đời

Email In PDF

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Phật Quang Sơn - Đài Loan

Biên dịch: Thích Minh Kiết

Thuyết minh: Nhóm Phật Tử Hoa Minh

Cập nhật ngày Thứ tư, 16 Tháng 1 2013 10:40

Huyền Trang Chi Lộ

Email In PDF

Cập nhật ngày Thứ tư, 16 Tháng 1 2013 10:25

Sự Tích Phật A Di Đà

Email In PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

Dịch: Quảng Chánh, Tử Hà

Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Trần Vũ, Anh Tuấn, Thanh Hồng

Cập nhật ngày Thứ năm, 10 Tháng 1 2013 09:25

Quán Âm Diệu Thiện

Email In PDF

Cập nhật ngày Thứ năm, 10 Tháng 1 2013 09:09

Trang 2 / 9