Vĩnh Minh Tự Viện

Sunday, Jun 16th

Last update05:58:26 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Văn Hóa - Văn Học - Nghệ Thuật Phim Phật Giáo Chú Sa Di Hoan Hỷ Nhìn Cuộc Đời

Chú Sa Di Hoan Hỷ Nhìn Cuộc Đời

Email In PDF
Mục lục bài viết
Chú Sa Di Hoan Hỷ Nhìn Cuộc Đời
1. Chú Sa Di Hoan Hỷ Nhìn Cuộc Đời 1
2. Chú Sa Di Hoan Hỷ Nhìn Cuộc Đời 2
3. Chú Sa Di Hoan Hỷ Nhìn Cuộc Đời 3
Tất cả các trang

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Phật Quang Sơn - Đài Loan

Biên dịch: Thích Minh Kiết

Thuyết minh: Nhóm Phật Tử Hoa Minh