Vĩnh Minh Tự Viện

Thursday, Mar 21st

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Văn Hóa - Văn Học - Nghệ Thuật Phim Phật Giáo Sự Tích Phật A Di Đà

Sự Tích Phật A Di Đà

Email In PDF
Mục lục bài viết
Sự Tích Phật A Di Đà
Sự Tích Phật A Di Đà Tập 1 - 5
Sự Tích Phật A Di Đà Tập 6 - 10
Tất cả các trang

 

 

 

 

 

 

 

 

Dịch: Quảng Chánh, Tử Hà

Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Trần Vũ, Anh Tuấn, Thanh Hồng